Vernepleier/sykepleier i 100 % stilling ønskes til Hvelven 89.

Studenter som går siste året av vernepleier eller sykepleierutdanning kan vurderes.

Hvelven 89 er en enhet med 6 leiligheter for mennesker med autismespekterforstyrrelse og utfordrende atferd. Vi har en enhet med høyt faglig og etisk fokus. På Hvelven 89 jobber vi målrettet med atferdsrettede tiltak. Vi har et dynamisk arbeidsmiljø og fokus på at alle ansatte skal ha den kompetansen og tryggheten de trenger for å ivareta beboerne.

Kvalifikasjoner

 • Du er autorisert vernepleier/sykepleier
 • Du har kjennskap til helse og omsorgstjenesteloven § 9-5
 • Du har kjennskap til utfordrende atferd
 • Du har IKT-kunnskaper

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Faglig oppfølging av beboere med sammensatte utfordringer
 • Gjennomføre og evaluere tiltak
 • Kvalitetsikre og veilede personalgruppen i målrettet miljøarbeid
 • Forebygge bruk av tvang og makt
 • Delta i samarbeidsmøter med 2. linjetjenesten
 • Utarbeidelse og fornyelse av vedtak etter helse og omsorgtjenesteloven § 9-5
 • Kartlegging og analyse

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids og – kommunikasjonsevner
 • Du har evnen til å arbeide selvstendig og i team innen faglig og metodiske rammer for virksomheten
 • Du har ønske om å være med å videreutvikle enheten faglig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere.
Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

 

 

 

SØKNADSFRIST

15. januar 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Vernepleier/sykepleier
Tiltredelse Etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Reni K. Odden

Mobil: 419 21 605

Share This