Vil dere være med å bygge opp en ny tjeneste?

Vi søker etter vernepleiere og miljøterapeuter i 100 % fast ansettelse til Hvelven 87 bofellesskap. Hvelven 87 bofellesskap består av 4 leiligheter.

Vi skal nå bygge opp et nytt tilbud rundt en beboer. Her har du muligheten til å være med å bygge opp nye tjenester og jobbe i et faglig og målrettet tjenestetilbud. Vi er på jakt etter deg som har gode etiske verdier, ser løsninger og liker sammensatte utfordringer.

Vi er en enhet som har fokus på å utøve gode tjenester til beboerne med spesielt medbestemmelse og brukermedvirkning i sentrum. Vi har fokus på at alle ansatte skal ha den kompetansen og tryggheten de trenger for å ivareta beboerne.

Kvalifikasjoner

 • Du er autorisert vernepleier og/eller miljøterapeut med 3 årig høyskoleutdanning.
 • Psykiatrisk sykepleier, bachelor i psykologifag vil kunne vurderes.
 • Du har kjennskap til:
  – helse og omsorgstjenesteloven § 9-5.
  – utviklingshemning og psykiske lidelser.
  – utfordrende atferd.
 • Du har IKT-kunnskaper og førerkort klasse B.

Arbeidsoppgaver

 • Opprette, gjennomføre og evaluere tiltak.
 • Kvalitetssikre og veilede personalgruppen.
 • Forebygge bruk av tvang og makt.
 • Utarbeide individuell plan .
 • Utarbeide og fornye vedtak etter helse og omsorgstjenesteloven § 9-5.
 • Faglig og medisinsk ansvar for beboere.

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeid og – kommunikasjonsevner.
 • Du har evnen til å arbeide selvstendig og i team innen faglig og metodiske rammer for virksomheten.
 • Du har ønske om å være med å videreutvikle enheten faglig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt høyt.

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere. Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • en spennende enhet med mennesker med ulike funksjonsnedsettelser og utfordrende atferd.
 • en enhet der etikk og fag står i fokus.
 • et aktivt og dynamisk arbeidsmiljø, med hyggelige kollegaer.
 • turnus med langvakter og 4. hver helg.
 • lønn etter gjeldende regelverk.
 • gunstige pensjonsbetingelser.

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

28. mai 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Vernepleiere og miljøterapeuter
Tiltredelse Etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Reni K. Odden

Mobil: 419 21 605

Share This