Vernepleier i 100% stilling i svangerskapsvikariat ønskes til Hvelven 89. Vikariatet varer fra 15.01.18 til 01.02.19.

Andre med relevant 3 årig helsefaglig utdanning oppfordres også til å søke

Hvelven 89 er en enhet med 6 leiligheter for mennesker med autismespekterforstyrrelse og utfordrende atferd. Vi har en enhet med høyt faglig og etisk fokus. På Hvelven 89 jobber vi målrettet med atferdsrettede tiltak. Vi har et dynamisk arbeidsmiljø og fokus på at alle ansatte skal ha den kompetansen og tryggheten de trenger for å ivareta beboerne.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder er:

 • faglig og medisinsk ansvar for beboere
 • å opprette, gjennomføre og evaluere tiltak
 • kvalitetssikring g veileding av personalgruppen
 • å forebygge bruk av tvang og makt
 • å utarbeide individuell plan
 • å utarbeide og fornye vedtak etter helse og omsorgstjenesteloven § 9-5

Kvalifikasjoner

 • autorisert vernepleier eller annen 3årig helsefaglig utdanning
 • har gode samarbeid og – kommunikasjonsevner
 • har evnen til å arbeide selvstendig og i team innen faglig og metodiske rammer for virksomheten
 • har ønske om å være med å videreutvikle enheten faglig
 • har kjennskap til helse og omsorgstjenesteloven § 9-5
 • har kjennskap til utfordrende atferd
 • mestrer å arbeide i et hektisk miljø
 • du innehar IKT-kunnskaper
 • har legemiddelkompetanse

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere.
Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:

 • en spennende enhet med mennesker med ulike funksjonsnedsettelser og utfordrende atferd
 • en enhet der etikk og fag står i fokus
 • et aktivt og dynamisk arbeidsmiljø, med hyggelige kollegaer
 • en enhet med sterkt fagmiljø med ulike fagbakgrunner
 • utfordrende og faglige oppgaver
 • turnus med langvakter og 4. hver helg
 • lønn etter gjeldende regelverk
 • gunstige pensjonsbetingelser

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål, disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

2. oktober 2017

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Vernepleier (vikariat)
Tiltredelse 15. januar 2018
Varighet til 1. februar 2019
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Reni K. Odden
Enhetsleder
Mobil: 419 21 605

Share This