Spennende bofelleskap på Hønefoss, med mennesker med ulike bistandsbehov, søker positiv og engasjert vernepleier.

Tiltredelse så snart som mulig

Ullerål bofellesskap er et ambulerende team i område Haldenjordet/Krokenveien, med base i Krokenveien 17. Det gis varierte tjenester, derav praktisk bistand, hjemmesykepleie, medisinsk oppfølging og målrettetmiljøarbeid. Vi ønsker å bidra til at den enkelte skal ha mulighet til å leve og bo selvstendig, og ha en ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder er:

 • Faglig og medisinsk ansvar for beboere
 • Opprette, gjennomføre og evaluere tiltak
 • Kvalitetssikre og veilede personalgruppen
 • Forebygge bruk av tvang og makt
 • Utarbeide individuell plan

Kvalifikasjoner

 • Autorisert vernepleier
 • Gode samarbeid og – kommunikasjonsevner
 • Positiv, engasjert og ønsker å bidra positivt inn i arbeidsmiljøet
 • Evnen til å arbeide selvstendig og i team innen faglig, metodiske og etiske rammer
 • Du mestrer å arbeide i et hektisk miljø, er målrettet og ansvarsbevisst
 • Ønske om å være med å videreutvikle enheten faglig
 • IKT-kunnskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Språk

 • For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere.
 • Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • En spennende enhet med mennesker med ulike bistandsbehov
 • En enhet der etikk og fag står i fokus
 • Et aktivt og dynamisk arbeidsmiljø, med hyggelige kollegaer
 • En enhet med ulike fagbakgrunner
 • Fokus på fag, kontinuerlig forbedring og medarbeiderskap
 • Arbeidsmiljø med humor og romslighet
 • Turnus med dag- og kveldsvakter, 12 timers vakter hver 4. helg
 • Lønn etter gjeldende regelverk
 • Gunstige pensjonsbetingelse
 • Medlemskap i KLP

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål, disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

24. august 2017

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Vernepleier
Tiltredelse Snarest
Varighet Fast turnus
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Anne Marie Wilhelmsen
Avdelingsleder
Mobil 481 19 677

Toyni Marie Kristiansen
Enhetsleder
Mobil 954 41 811

Share This