Vi har ledig en 100 % fast stilling med tiltredelse 1. september 2018, eventuelt noe før om mulig.

Stillingen er i et ambulerende team i området Haldenjordet/Krokenveien i Hønefoss, med base i Ullerål bofellesskap i Krokenveien 17.
Vi gir varierte tjenester, derav praktisk bistand, hjemmesykepleie, medisinsk oppfølging og målrettet miljøarbeid til brukere i området. Vi ønsker å bidra til at den enkelte skal ha mulighet til å leve og bo selvstendig, og ha en ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre.

Vi tilbyr:
• en spennende enhet med mennesker med ulike bistandsbehov
• en enhet der etikk og fag står i fokus
• en enhet med ulike fagbakgrunner
• en enhet i positiv utvikling og vekst.
• turnus med dag- og kveldsvakter, 12 timers vakter hver 4. helg
• medlemskap i KLP

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder er:
• faglig og medisinsk ansvar for beboere
• å opprette, gjennomføre og evaluere tiltak
• å kvalitetssikre og veilede personalgruppen
• å forebygge bruk av tvang og makt
• å utarbeide individuell plan

Kvalifikasjoner
• Du er autorisert vernepleier.
• Du har gode samarbeids og kommunikasjonsevner.
• Du har evnen til å arbeide selvstendig og i team innen faglig, metodiske og etiske rammer.
• Du har et ønske om å være med å videreutvikle enheten faglig.
• Du mestrer å arbeide i et hektisk miljø, er målrettet og ansvarsbevisst.
• Du innehar IKT-kunnskaper.
• Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Språk
For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere.
Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Søknad
Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

31. mai 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Vernepleier
Tiltredelse 1. september 2018
Varighet Fast turnus
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Toyni Marie Kristiansen
Enhetsleder
Mobil 95 44 18 11

Anne Marie Wilhelmsen
Avdelingsleder
Mobil 481 19 677

Share This