Vi har ledig en fast stilling 100 % som vernepleier. Arbeid i to-delt turnus med dag- og kveldsvakter, samt arbeid hver 3. helg. Stillingen er innen psykisk helse og rus, og arbeidssted i døgnbemannet bolig.

Tjenestested er bofellesskapene i Slettåkerveien/Trulserudveien og Ve terrasse. Stillingen er ledig fra 01.06.18.

Bofellesskapene består av fire boliger med til sammen 22 beboere pr i dag. To store boliger og to små. Brukerne er hjemmeboende i døgnbemannede bofellesskap. Her bor det mennesker med utfordringer innen psykiatri og rehabilitert rus.

Vi har et spennende faglig miljø med kreative og løsningsorienterte medarbeidere som setter brukerne i fokus.

Kvalifikasjoner

 • Du er autorisert vernepleier
 • Du har kjennskap til utfordrende adferd
 • Du har IKT-kunnskaper
 • Du har førerkort for personbil
 • Kjennskap til Gerica er en fordel

Arbeidsoppgaver

 • Faglig oppfølging av beboere med sammensatte utfordringer
 • Du skal gjennomføre kartlegging, analyse og evaluere tiltak
 • Du skal kvalitetssikre og veilede personalgruppen i målrettet miljøarbeid
 • Du skal samarbeide med 2. linjetjenesten og andre samarbeidspartnere

Personlige egenskaper

 • Du er glad i mennesker
 • Du liker å jobbe turnus
 • Du ser ansvar som en utfordring
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er ansvarsbevisst og pliktoppfyllende
 • Du har evnen til å arbeide selvstendig og i team innen faglige og metodiske rammer for virksomheten
 • Du har ønske om å være med å videreutvikle enheten faglig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere. Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

• gunstige pensjonsbetingelser
• lønn etter gjeldende regelverk

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

19. april 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Vernepleier 100 %
Tiltredelse 01.06.18 eller etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Annlaug Helgerud

Mobil: 415 51 558

Iren Hansen Aaskjær

Mobil: 409 09 684

 

Share This