Ønsker du å jobbe med barn/ungdom med store omsorgsbehov?

Vi trenger en i 100 % fast stilling med tiltredelse mai 2018.

På enheten er omsorg, trygghet, glede og utvikling av kompetanse viktig. Vi prøver å være en kreativ enhet hvor respekt, romslighet og humor er tilstede.Vi jobber sammen mot felles mål og verdsetter likeverd og mangfold.Vi har turnus med arbeid 4. hver helg, lange vakter lørdag og søndag.

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer blant annet primærkontaktansvar, veiledning av annet personale, ansvar for utarbeidelse av planer og tiltak, medisinsk oppfølging, kontakt med: pårørende, skole/arbeid samt andre samarbeidende instanser.

Kvalifikasjoner

Vernepleier. Andre med bestått utdanning i helse-, sosial- eller pedagogiske fag på høyskolenivå kan også søke.

 • Du ønsker å jobbe med barn/ungdom med store utfordringer.
 • Du har kjennskap til autisme, utviklingshemning og epilepsi.
 • Du har kjennskap til målrettet miljøarbeid.
 • Du har kjennskap til helse- og omsorgstjenestelovens kap 9, tvang/ makt ovenfor enkelte personer med psykisk
  utviklingshemning.
 • Du har erfaring i forhold til utfordrende atferd og forebyggende arbeid.

Personlige egenskaper

Du har gode samarbeidsevner og er løsningsorientert.
Den som ansettes må være fysisk robust.
Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi tilbyr

 • høyt faglig nivå
 • en enhet med varierte oppgaver.
 • ansettelse/lønn i samsvar med gjeldende lover og regler
 • en virksomhet i positiv utvikling og vekst

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: http://www.ringeriksjobb.no/slik-soker-du-2/

 

SØKNADSFRIST

22. mars 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Vernepleier, Hvelven 87
Tiltredelse Mai 2018
Varighet Fast turnus 100%
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Tonje Bakken
Avdelingsleder
Mobil:40917811
Arbeid:32117400

Signe Maurtvedt
Enhetsleder
Arbeid:95899246

Share This