Vi søker vernepleier til fast 100 % stilling ved tilrettelagte tjenester, avdeling Fossetorget.

Fossetorget omsorgsbolig er lokalisert i sentrum av Hønefoss. Her gis det varierte tjenester; praktisk bistand, hjemmesykepleie, medisinsk oppfølging og målrettet miljøarbeid til brukerne. Vi ønsker å bidra til at den enkelte skal ha mulighet til å leve og bo så selvstendig som mulig, og ha en ha en aktiv og meningsfull hverdag.

Arbeidsoppgaver består av:

 • faglig og medisinsk ansvar for beboere
 • opprette, gjennomføre og evaluere tiltak
 • kvalitetssikre og veilede personalgruppen
 • utarbeide individuell plan.
 • samarbeid med pårørende
 • forebygge bruk av tvang og makt

Kvalifikasjoner

 • Autorisert vernepleier.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evnen til å arbeide selvstendig og i team innen faglig, metodiske og etiske rammer.
 • Ønske om å være med å videreutvikle enheten faglig.
 • Du mestrer å arbeide i et hektisk miljø, er målrettet og ansvarsbevisst.
 • IKT-kunnskaper.
 • Gode kollegaverdier

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • en spennende enhet med mennesker med ulike bistandsbehov
 • en enhet der etikk og fag står i fokus
 • et aktivt og dynamisk arbeidsmiljø, med hyggelige kollegaer
 • en enhet med ulike fagbakgrunner
 • fokus på fag, kontinuerlig forbedring og medarbeiderskap
 • arbeidsmiljø med humor og romslighet
 • turnus med dag- og kveldsvakter, 12 timers vakter hver 4. helg
 • lønn etter gjeldende regelverk
 • gunstige pensjonsbetingelser
 • medlemskap i KLP

 

 

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere.
Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål, disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her:www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

1. november 2017

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Vernepleier
Varighet Fast turnus, 100%
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Marita Jørgensen
Avdelingsleder
Mobil: 409 09 690

Toyni Marie Kristiansen
Enhetsleder
Mobil:954 418 11

Share This