Vi søker vernepleier i 100 % fast stilling til Fossetorget omsorgsbolig som er lokalisert i sentrum av Hønefoss. Her gis det varierte tjenester, derav praktisk bistand, hjemmesykepleie, medisinsk oppfølging og målrettet miljøarbeid. Vi ønsker å bidra til at den enkelte skal ha mulighet til å leve og bo selvstendig, og ha en ha en aktiv og meningsfull hverdag.

Vi tilbyr:

 • en spennende enhet med mennesker med ulike bistandsbehov
 • en enhet der etikk og fag står i fokus
 • et aktivt og dynamisk arbeidsmiljø, med hyggelige kolleger
 • en enhet med ulike fagbakgrunner
 • fokus på fag, kontinuerlig forbedring og medarbeiderskap
 • arbeidsmiljø med humor og romslighet
 • turnus med dag- og kveldsvakter, 12 timers vakter hver 4. helg
 • lønn etter gjeldende regelverk, gunstige pensjonsbetingelser og medlemskap i KLP

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • faglig og medisinsk ansvar for beboere.
 • Opprette, gjennomføre og evaluere tiltak.
 • Kvalitetssikre og veilede personalgruppen.
 • Forebygge bruk av tvang og makt.
 • Utarbeide individuell plan.
 • Pårørendesamarbeid

Kvalifikasjoner

 • Autorisert vernepleier.
 • Gode samarbeid og – kommunikasjonsevner.
 • Evnen til å arbeide selvstendig og i team innen faglig, metodiske og etiske rammer.
 • Ønske om å være med å videreutvikle enheten faglig.
 • Du mestrer å arbeide i et hektisk miljø, er målrettet og ansvarsbevisst.
 • IKT-kunnskaper.
 • Gode kollegaverdier

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere.
Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål, disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

2. oktober 2017

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Vernepleier
Varighet Fast turnus
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Marita Jørgensen
Avdelingsleder
Mobil: 409 09 690

Toyni Marie Kristiansen
Enhetsleder
Mobil: 954 41 811

Share This