Vi søker vernepleier i 100% fast stilling ved Fossetorget.

Fossetorget omsorgsbolig er lokalisert i sentrum av Hønefoss. Her gis det varierte tjenester, derav praktisk bistand, hjemmesykepleie, medisinsk oppfølging og målrettet miljøarbeid . Vi ønsker å bidra til at den enkelte skal ha mulighet til å leve og bo selvstendig, og ha en ha en aktiv og meningsfull hverdag.

Kvalifikasjoner

 • autorisert vernepleier, med gode samarbeid og – kommunikasjonsevner
 • har evnen til å arbeide selvstendig og i team innen faglig, metodiske og etiske rammer
 • har ønske om å være med å videreutvikle enheten faglig
 • mestrer å arbeide i et hektisk miljø, er målrettet og ansvarsbevisst
 • innehar IKT-kunnskaper
 • har gode kollegaverdier

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere. Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Arbeidsoppgaver

 • faglig og medisinsk ansvar for beboere
 • opprette, gjennomføre og evaluere tiltak
 • kvalitetssikre og veilede personalgruppen
 • forebygge bruk av tvang og makt
 • utarbeide individuell plan
 • pårørendesamarbeid

Vi tilbyr

 • en spennende enhet med mennesker med ulike bistandsbehov
 • en enhet der etikk og fag står i fokus
 • et aktivt og dynamisk arbeidsmiljø, med hyggelige kollegaer
 • en enhet med ulike fagbakgrunner
 • fokus på fag, kontinuerlig forbedring og medarbeiderskap
 • arbeidsmiljø med humor og romslighet
 • turnus med dag- og kveldsvakter, 12 timers vakter hver 4. helg
 • lønn etteravtale
 • gunstige pensjonsbetingelser

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: http://www.ringeriksjobb.no/slik-soker-du-2/

SØKNADSFRIST

6. september 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Fossetorget bofellesskap, Ringerike kommune
Tittel Vernepleier
Varighet Fast turnus
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Marita Jørgensen

Avdelingsleder

Mobil 409 09 690

Arbeid 40 90 96 90

Toyni Marie Kristiansen

Enhetsleder

Mobil 954 41 811

Arbeid 32 11 74 00

Share This