Fossetorget omsorgsbolig er lokalisert i sentrum av Hønefoss.

Arbeidet er organisert i turnus med dag- og kveldsvakter, 12 timers vakter hver 4. helg.

Ved Fossetorget omsorgsbolig gis det varierte tjenester, derav praktisk bistand, hjemmesykepleie, medisinsk oppfølging, og det er fokus på målrettet miljøarbeid. Vi ønsker å bidra til at den enkelte skal ha mulighet til å leve og bo selvstendig, og ha en aktiv og meningsfull hverdag.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert vernepleier
 • IKT-kunnskaper

Arbeidsoppgaver

 • Faglig og medisinsk ansvar for beboere
 • Opprette, gjennomføre og evaluere tiltak
 • Kvalitetssikre og veilede personalgruppen
 • Forebygge bruk av tvang og makt
 • Utarbeide individuell plan
 • Pårørendesamarbeid

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeid og – kommunikasjonsevner
 • Evnen til å arbeide selvstendig og i team innen faglig, metodiske og etiske rammer
 • Ønske om å være med å videreutvikle enheten faglig
 • Du mestrer å arbeide i et hektisk miljø, er målrettet og ansvarsbevisst
 • Gode kollegaverdier
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere.

Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • en spennende enhet med mennesker med ulike bistandsbehov
 • en enhet der etikk og fag står i fokus
 • et aktivt og dynamisk arbeidsmiljø, med hyggelige kollegaer
 • en enhet med ulike fagbakgrunner
 • fokus på fag, kontinuerlig forbedring og medarbeiderskap
 • arbeidsmiljø med humor og romslighet
 • turnus med dag- og kveldsvakter, 12 timers vakter hver 4. helg
 • lønn etter gjeldende regelverk
 • gunstige pensjonsbetingelser
 • medlemskap i KLP

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.

Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

 

 

SØKNADSFRIST

25. januar 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Vernepleier 100 % fast stilling - Tilrettelagte tjenester avd. Fossetorget
Tiltredelse Etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Toyni Marie Kristiansen

Mobil: 954 41 811

Arbeid: 32 11 74 00

Marita Jørgensen

Mobil: 409 09 690

Share This