Vernepleier i 100 % stilling ønskes til Sagatun bofellesskap.

Som personal ved Sagatun bofellesskap yter man helse og omsorgstjenester i hjemmet til mennesker med ulike funksjonshemminger.

Sagatun bofellesskap består av 9 leiligheter fordelt på 3 boenheter. Vi er en enhet som har fokus på å utøve gode tjenester til beboerne med spesielt medbestemmelse og brukermedvirkning i sentrum. Vi har et dynamisk arbeidsmiljø og fokus på at alle ansatte skal ha den kompetansen og tryggheten de trenger for å ivareta beboerne.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert vernepleier
 • Kjennskap til helse- og omsorgstjenesteloven § 9-5
 • Kjennskap til utviklingshemming og psykiske lidelser
 • Kjennskap til utfordrende atferd
 • IKT-kunnskaper

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Faglig og medisinsk ansvar for beboere
 • Opprette, gjennomføre og evaluere tiltak
 • Kvalitetssikre og veilede personalgruppen
 • Forebygge bruk av tvang og makt
 • Utarbeide individuell plan
 • Utarbeide og fornye vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 9-5

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team innen faglige og metodiske rammer for virksomheten
 • Ønske om å være med å videreutvikle enheten
 • Mestre å arbeide i et hektisk miljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Språk

 • For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere.
 • Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • En spennende enhet med mennesker med ulike funksjonsnedsettelser og utfordrende atferd
 • En enhet der etikk og fag står i fokus
 • Et aktivt og dynamisk arbeidsmiljø, med hyggelige kollegaer
 • Utfordrende og faglige oppgaver
 • Turnus med langvakter og 4. hver helg
 • Lønn etter gjeldende regelverk
 • Gunstige pensjonsbetingelser

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

 

 

SØKNADSFRIST

2. januar 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Vernepleier
Tiltredelse Etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Reni K. Odden

Mobil: 419 21 605

Share This