Fossetorget omsorgsbolig er lokalisert i sentrum av Hønefoss.

Turnus med dag- og kveldsvakter, 12 timers vakter hver 4. helg

Her gis det varierte tjenester, derav praktisk bistand, hjemmesykepleie, medisinsk oppfølging og målrettet miljøarbeid. Vi ønsker å bidra til at den enkelte skal ha mulighet til å leve og bo selvstendig, og ha en ha en aktiv og meningsfull hverdag.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert helsefagarbeider
 • Medisinkompetanse
 • IKT-kunnskaper

Personlige egenskaper

 • Positiv, selvstendig og ansvarsbevisst
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Mestrer å arbeide i et hektisk miljø
 • Kollegaverdier
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere.
Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • en spennende enhet med mennesker med ulike bistandsbehov
 • en enhet der etikk og fag står i fokus
 • et aktivt og dynamisk arbeidsmiljø, med hyggelige kollegaer
 • en enhet med ulike fagbakgrunner
 • fokus på fag, kontinuerlig forbedring og medarbeiderskap
 • arbeidsmiljø med humor og romslighet
 • turnus med dag- og kveldsvakter, 12 timers vakter hver 4. helg
 • lønn etter gjeldende regelverk
 • medlemskap i KLP med gunstige pensjonsbetingelser

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

30. januar 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Tilkallingsvikarer helsefagarbeidere Fossetorget
Tiltredelse Etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Marita Jørgensen

Mobil: 409 09 690

Share This