Ledig stilling 50 % som teaterlærer.

Kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Ringerike kulturskole har 12 ansatte innen musikk, dans og kunstfag. Vi har ca. 270 elever. Undervisningen foregår både i kulturskolens lokaler i Hønefoss sentrum og desentralisert på skolene rundt i Ringerike.

Fra høsten 2018 ønsker vi å utvide kulturskolens tilbud til også å gjelde teater. Det er ønskelig at teaterundervisningen foregår både sentralt og desentralisert.

Kvalifikasjoner

 • Høyskoleutdanning eller annen relevant utdanning/erfaring.
 • Bredde i faglig utdanning; det er ønskelig med bredde ift. kombinasjon teater/musikk/dans.
 • Erfaring med undervisning av ulike aldersgrupper innen teater/musikk er en fordel.
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper.
 • Søker må ha sertifikat og kunne disponere bil.

Arbeidsoppgaver

 • Undervise og ha ansvar for undervisning i grupper inndelt etter alder og nivå.
 • Undervisning både i kulturskolens lokaler, og ute på andre skoler i kommunen.
 • Ansvar for gjennomføring av forestillinger og prosjekter i samarbeid med andre lærere i kulturskolen.
 • Andre arbeidsoppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å engasjere barn og unge i arbeidet med teater.
 • Du er dyktig til å skape et godt læringsmiljø.
 • Du har evne til samarbeid.
 • Du har god kommunikasjonsevne.
 • Du har erfaring med regi og produksjon av forestillinger.
 • Du er fleksibel.

Vi tilbyr

 • gode arbeidsforhold i et hyggelig kollegium.
 • god pensjons- og forsikringsordning.
 • Lønn iht. lov- og avtaleverk.

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Opplæringslovens § 10-9 før tilsetting. Ringerike kommune plikter også å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulose-kontroll.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

25. april 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Teaterlærer
Tiltredelse Høsten 2018
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Dagny Grøndahl Krogness

Mobil: 951 49 204

Share This