80 % fast stilling i to-delt turnus med dag- og kveldsvakter og arbeid hver 4. helg.
Stillingen er ledig fra 01.02.2018.

Tjenestested er bofellesskapene i Slettåker /Trulserudveien og Ve terrasse. Avdelingen er en del av nyopprettet enhet Psykisk helse og rus i Ringerike kommune. Brukerne er hjemmeboende i døgnbemannede bofellesskap. Hovedvekten ligger på psykiatri og rehabilitert rus.

Stillingen blir en viktig del av et tverrfaglig team med fokus på mestring og livskvalitet. Vi har et tett samarbeid med eksterne aktører. Vi har et spennende faglig miljø med kreative og løsningsorienterte medarbeidere som setter brukerne i fokus.

Kvalifikasjoner

 • Du er autorisert sykepleier eller vernepleier
 • Du har erfaring med eller interesse for brukergruppen
 • Kjennskap til Gerica er en fordel
 • Du har førerkort for personbil

Personlige egenskaper

 • Du er positiv, selvstendig og ansvarsbevisst
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du er løsningsorientert
 • Du er interessert i fag- og egenutvikling

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere. Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • jobb i en avdeling i utvikling med mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag og utformingen av tjenesten
 • opplæring med flinke og erfarne medarbeidere
 • godt faglig miljø med fokus på kvalitet i tjenesten
 • et aktivt og faglig utfordrende miljø
 • varierte arbeidsoppgaver
 • lønn etter gjeldende regelverk
 • gunstige pensjonsbetingelser

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-soker-du

SØKNADSFRIST

30. november 2017

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Sykepleier/vernepleier i rus- og psykiatriteam
Tiltredelse Etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Iren Hansen Aaskjær

Annlaug Helgerud

Share This