Vi søker sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere til et helhetlig tilbud rundt et barn.

Spesielle tiltak bidrar til å gi barn og unge trygge oppvekst- og opplæringsvilkår, sammen med barnehage og skole. Barn, unge og deres familier skal gis hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, med riktig hjelp og så tidlig som mulig.

Arbeidsoppgavene vil i all hovedsak være i barnets hjem. Barnet har mekanisk pustestøtte og utførelsen av arbeidet vil i stor grad være knyttet til dette og til andre eventuelle observasjoner. Du skal opprette, gjennomføre og evaluere tiltak som stell, pleie og sansestimulering, i nært samarbeid med barnets foreldre. Medarbeiderne skal etablere og utøve et samspill med barnets lege, fysioterapeut, ergoterapeut og eventuelt andre aktuelle instanser.

Vi tilbyr

  • grundig opplæring i samarbeid med nyfødt intensiv ved Drammen sykehus
  • et godt og faglig sterkt arbeidsmiljø med kontakt med ulike fagmiljøer
  • en virksomhet i positiv utvikling og vekst
  • en virksomhet med arbeidsglede og god samhandling
  • lønn etter gjeldende regelverk
  • gunstige pensjonsbetingelser

Kvalifikasjoner

Du er offentlig godkjent sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeider.
Det er ønskelig med erfaring eller interesse for barn med spesielle behov.
Ferdigheter med respiratorpasienter tillegges også vekt.

Personlige egenskaper

Du har evnen til å lære og ser utfordringer i det.
Du liker å jobbe med barn og samhandle med foreldre/foresatt.
Du har god relasjonskompetanse og gode samarbeidsevner.
Du bidrar til et positivt arbeidsmiljø.

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere.
Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Søknad

Det vil være behov for dag, aften – og nattevakter samt arbeid på helg. Det vil bli ulike stillingsprosenter, så oppgi i søknaden hvor stor stilling som er ønskelig.

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål, disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

14. september 2017

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Sykepleier
Varighet Fast turnus
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Signe Maurtvedt
Enhetsleder
Arbeid: 958 99 246

Share This