Vi søker etter nytenkende sykepleier i 100 % stilling.

Arbeidet består av tjeneste både inne på sykehjemmet og ute i hjemmetjenesten.

Vurderer du nytt arbeidssted? Du er kanskje ikke klar over hvor mange spennende og avanserte sykepleiefaglige oppgaver som utføres i kommunen idag? Vil du også være med å utvikle sykehjem og hjemmetjeneste for fremtiden? Prøv oss da vel! Kom gjerne innom for en uforpliktende og hyggelig samtale med oss!

Du får mulighet til å delta på fagutvikling ved at du kan jobbe med og ha fagansvar for sår, legemiddelhåndtering, hverdagsmestring, demens eller det som er dine styrker og interesser.
Vi har stort fokus på hverdagsrehabilitering, palliasjon og demens, og det å være en god læringsarena for studenter og elever.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier med bachelorgrad registrert HPR-nr. i CV. HPR-nr i Helsepersonellregisteret
 • Gode datakunnskaper
 • Førerkort klasse B

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleiefaglige prosedyrer
 • Ansvar for legemiddelhåndtering, samstemming og legemiddelgjennomganger
 • Sykepleiefaglig observasjon, tiltak og oppfølging av pasienter
 • Selvstendige arbeidsoppgaver og planlegging av egen hverdag
 • Førstegangsbesøk og vurdering og kartlegging av mestringsnivå hos pasienter
 • Tilrettelegging og koordinering av tjenester sammen med brukerne
 • Pådriver for kvalitet og bruk av siste evidens innen forskning
 • Samarbeid med fastleger, pårørende, kortidsenheter og andre kommunale instanser
 • Dokumentasjon og veiledning av kolleger, elever og studenter

Personlige egenskaper

 • Faglig dyktig og har en nytenkende innstilling i forhold til velferdsteknologi og endring i tjenesten
 • Ansvarlig og selvstendig
 • Løsningsorientert
 • Kvalitetsbevisst, effektiv, strukturert, og kan tenke tverrfaglig
 • Utadvendt, serviceorientert, reflektert og opptatt av etikk
 • Samarbeidsvillig og kan jobbe i team
 • Personlig egnet og har god kommunikasjons – og relasjonskompetanse
 • Evne til å opparbeide gode relasjoner med brukere og kollegaer vektlegges.

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere. Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vil tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø med stor takhøyde for innspill
 • spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • tett oppfølging/ opplæring de første måneder
 • gode faglige utviklingsmuligheter
 • lønn i henhold til tariff, men kan diskuteres
 • offentlig tjenestepensjonsordning

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

 

 

SØKNADSFRIST

21. juni 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Tyribo omsorgssenter, Ringerike kommune
Tittel Sykepleier
Tiltredelse Etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Synnøve Repvik

Mobil: 402 40 330

Anette Bjerkheim Sulland

Mobil: 958 99 216

Gjermund Bråten

Mobil: 941 85 810

Share This