Ledig fast 69 % stilling for sykepleier på natt fra 1. September 2017

Austjord Behandlingssenter er et behandlingssenter med korttidsplasser for avlastning, utredning, ergo-/fysioterapi, rehabilitering og enhet for alvorlig syke og døende(hospice). Vi har også kommunale øyeblikkelig hjelp plasser ved senteret vårt.

Vi søker medarbeidere som:

 • Er nyutdannede eller med erfaring
 • Har gode samarbeidsevner
 • Er interessert i fag og egenutvikling
 • Liker å arbeide tverrfaglig og i team
 • Er serviceinnstilt
 • Er målrettede og løsningsvillige

Vi tilbyr

 • høyt faglig nivå i en virksomhet som er fremtidsrettet, med positiv utvikling og vekst
 • jobbing i team med god samhandling og arbeidsglede
 • 2 fagdager per år
 • fadderordning
 • det gis tillegg til sykepleiere som arbeider natt på Austjord, natt-tillegget tilpasses stillingsprosenten (kr 30 000 i 100% stilling)
 • Ansettelse/lønn i samsvar med gjeldende lover og regler

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål, disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

15. august 2017

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Sykepleier
Tiltredelse 1.9.2017
Varighet Fast turnus
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Sissel Johnsrud Braaten
Avdelingsleder
Mobil: 906 98 275

Anne Marie Thomle Brager
Enhetsleder
Mobil: 918 63 023

Sentralbord Austjord: 32 11 53 00

Share This