Vi har ledig vikariat som sykepleier i 64 % stilling på natt fra 09.04.18 - 31.12.18, det er mulighet for forlengelse.

Austjord Behandlingssenter er et kompetansesenter med korttidsplasser for utredning, rehabilitering, ergo-/fysioterapi og enhet for alvorlig syke og døende(Hospice).

Vi kan tilby et godt og trivelig arbeidsmiljø. Vi har et robust tverrfaglig team som samarbeider tett til våre pasienters beste. Vi har fokus på utvikling av egen praksis og god samhandling.

Vi tilbyr:

God opplæring:

 • 1 uke med opplæringsvakter
 • en av våre kjente sykepleiere som fadder

Fagutvikling i jobb:

 • tverrfaglig arbeid i team
 • 2 fagdager per år

Gunstig turnus:

 • arbeid hver 3.helg
 • natt-tillegg er på 19 200 kroner i denne stillingen
 • gunstige pensjonsbetingelser

Ansettelse/lønn som skjer selvsagt i samsvar med gjeldende lover og regler.

Austjord behandlingshjem er en virksomhet:

 • i positiv utvikling og vekst
 • med høyt faglig nivå
 • som er fremtidsrettet, inneholder god samhandling og arbeidsglede

Kvalifikasjoner
Vi søker medarbeidere som:

 • er autorisert sykepleier i Norge
 • er nyutdannede eller med erfaring
 • har gode samarbeidsevner
 • er interessert i fag- og egenutvikling
 • liker å arbeide tverrfaglig og i team
 • er serviceinnstilt, tydelig, ærlig og løsningsvillige
 • er målrettede og løsningsvillige

Språk
For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere.
Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Søknad
Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål, disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

15. mars 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Sykepleier
Tiltredelse 9. april 2018
Varighet Ut året, med mulighet for forlengelse.
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Anne Marie Thomle Brager
Enhetsleder
Mobil: 91863023
Arbeid: 32115300

Sissel Johnsrud Braaten
Avdelingsleder
Mobil: 90698275
Arbeid: 32115300

Share This