Avdeling psykisk helse og rus dagdrift har behov for sykepleier i 100% vikariat ut året 2018. Vikariatet omfatter arbeid i psykisk helseteam og rusteam.

Avdeling dagdrift psykisk helse og rus inngår i enheten med samme navn, som tilhører sektoren helse og omsorg. Avdelingen består av psykisk helseteam, rusteam, lavterskeltilbud for hjemmeboende personer med psykiske utfordringer » Regnbuen», og lavterskeltilbudet   «Villa`n» for aktive rusavhengige.

Avdelingen er tverrfaglig sammensatt bestående av sosionomer, vernepleiere og psykiatriske sykepleiere. Tjenesten har tverrfaglig samarbeid med flere kommunale og statlige tjenester som; helsesøstertjenesten og helsestasjon for ungdom, boligtjenesten, NAV og spesialisthelsetjenesten. Avdelingen satser på metoden hasjavvenningsprogrammet, og forebyggende arbeid innen dette området.

Kvalifikasjoner

 • helse eller sosialfaglig høgskoleutdanning, bachelor eller lignende
 • erfaring fra arbeid med psykisk sykdom og avhengighetsproblematikk er ønskelig
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • førerkort er et krav

Arbeidsoppgaver

 • oppfølging av mennesker med rusrelaterte og eller psykiske vansker, med og uten vedtak
 • individuell oppfølging og brukerkontakt; veiledning, motivering, samtaler og støtte, innsøking til behandling eller andre tiltak
 • koordinering av ansvarsgrupper og individuelle planer
 • koordinatoransvar for enkeltindivider
 • oppfølging og koordinering av arbeid rundt LAR-brukere
 • oppfølging av vedtak fattet av tildelingskontoret
 • dokumentering ihht. gjeldende lovverk og journalføringssystem
 • samarbeid med eksterne samarbeidspartnere

Personlige egenskaper

 • gode refleksjonsevner og interesse for tverrfaglig arbeid
 • evne til å arbeide med en sammensatt og variert brukergruppe
 • evne til å arbeide effektivt, strukturert og målrettet, ha gode veilednings- og kommunikasjonsevner
 • takler en arbeidsdag preget av uforutsigbart og høyt tempo
 • høy toleranse for stress
 • aktiv bidragsyter til fagutvikling og et positivt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere. Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • lønn etter gjeldende regelverk
 • gunstige pensjonsbetingelser
 • arbeidstid per i dag på dagtid

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: http://www.ringeriksjobb.no/slik-soker-du-2/

SØKNADSFRIST

2. juli 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Psykisk helse, Ringerike kommune
Tittel Sykepleier
Varighet Vikariat ut 2018
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Ingrid Nicolaysen
Avdelingsleder

Mobil 905 79 695

Arbeid 905 79 695

 

Annlaug Helgerud
Enhetsleder

Mobil 415 51 558

Share This