Har du lyst til å bli vår nye kollega?
Vi har 100% stilling som sykepleier eller vernepleier ved Hov gård ledig fra 01.12.17 eller etter avtale.

Hov gård er et bofellesskap som består av 30 omsorgsleiligheter fordelt på tre etasjer, hvor det i hver etasje er felles stue og felles kjøkken. Vi driver hjemmebaserte tjenester med døgnkontinuerlig drift. Jobben innebærer turnusarbeid.

Til vår enhet ønsker vi engasjerte og løsningsvillige medarbeidere. Hov gård er en spennende arbeidsplass hvor vi har fokus på kommunikasjon, arbeidsglede, motivasjon og engasjement. Vi er en kreativ enhet hvor respekt, romslighet og humor er tilstede. Vi jobber sammen mot felles mål og verdsetter likeverd og mangfold.

Vi tilbyr

 • lønn etter gjeldende regelverk
 • gunstige pensjonsbetingelser
 • en virksomhet i positiv utvikling og vekst
 • et godt, aktivt og faglig arbeidsmiljø
 • løsningsorienterte og engasjerte medarbeidere

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier eller vernepleier.
 • Positiv, selvstendig og ansvarsbevisst.
 • Gode samarbeidsevner
 • Endringsvillig og løsningsorientert.
 • Interessert i fag og egenutvikling.
 • Fleksibel og kan veilede sine kolleger.
 • Det er ønskelig med erfaring fra ernærings-kartlegging, palliativ omsorg og personer med demens.

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere. Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål, disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

2. oktober 2017

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Sykepleier
Tiltredelse 1. desember 2017 (eller etter avtale)
Varighet Fast turnus
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Elisabeth Blomqvist Innervik
Enhetsleder
Mobil: 409 17 818

Anne Sjøgren
Avdelingsleder
Mobil:  970 08 558

Share This