Vi søker sykepleiere i 100% fast stilling, med turnus på dag- og kveldstid. Arbeidet hver 4. helg vil bestå av langvakter, og man vil være tilknyttet ett team, der turnus ivaretar forholdet mellom arbeid og hvile på en helsefremmende måte. Som nytilsatt sykepleier vil du få tett oppfølging av kjent sykepleier.

Vi kan gjerne tenke oss å prate med deg som er nysgjerrig på å være med på noe nytt. Hjemmetjenesten Hønefoss er inne i to store prosesser, der morgendagens omsorg og helhetlig pasientforløp er sentrale elementer, og disse vil være førende for hvordan vi skal arbeide i fremtiden.

Hjemmetjenesten har som mål å øke sin sykepleiefaglig kompetanse og på sikt øke antallet sykepleiere i enheten med enda flere dyktige medarbeidere. For at sykepleierne skal trives hos oss er vi opptatt av kompetansehevende tiltak, og det gis støtte til videreutdanninger og kurs. Du vil jobbe i et tverrfaglig miljø, preget av kunnskap og innovative løsninger med fokus på velferdsteknologi.

Hjemmetjenesten er for tiden organisert i fire team og skal i løpet av to år samlokaliseres i et nytt omsorgsbygg som er under oppføring. Dette gir gode muligheter for fleksible løsninger der den enkeltes kompetanse vil komme hele enheten til gode.

Kvalifikasjoner

 • Du har norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Erfaring fra hjemmesykepleie er en fordel, men ingen absolutt betingelse.
 • Du har tilfredsstillende IKT-kunnskaper.
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du synes ansvar er gøy og ser løsninger der andre ser begrensninger.
 • Du har gode samarbeidsevner og ønsker å bidra aktivt til et positivt arbeidsmiljø.
 • Du blir ikke skremt av å arbeide selvstendig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere. Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • jobbing i team med gode kollegaer i et trivelig miljø
 • lønn etter gjeldende regelverk
 • kr 10 000 ekstra i året for arbeid i ambulerende hjemmetjeneste
 • mulighet for videreutdanning med økonomisk støtte
 • gunstige pensjonsbetingelser
 • en ekstra uke ferie i året
 • muligheten til å være med å utforme morgendagens tjenester i en kommune med ambisjoner

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: http://www.ringeriksjobb.no/slik-soker-du-2/

 

SØKNADSFRIST

27. september 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune, Hjemmetjeneste
Tittel Sykepleier
Varighet Fast turnus
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Lisbet Simonsen

Avdelingsleder

Mobil 984 87 804

Audun Løvstad

Enhetsleder

Mobil 452 52 924

Share This