Det søkes med dette etter sykepleiere i 100 % fast stilling, med turnus på dag- og kveldstid.

Det arbeides også med å etablere en ressurspool som skal ivareta avdelingene ved behov for økt bemanning. Det søkes med dette etter sykepleiere i 100 % fast stilling, med turnus på dag- og kveldstid.

Hjemmetjenesten Hønefoss søker for tiden etter flere sykepleiere, og vi kunne tenke oss å prate med deg som er nysgjerrig på å være med på noe nytt. Hjemmetjenesten Hønefoss er inne i to store prosesser, der morgendagens omsorg og helhetlig pasientforløp er sentrale elementer, og disse vil være førende for hvordan vi skal arbeide i fremtiden.

Hjemmetjenesten har som mål å øke sin sykepleiefaglig kompetanse, og på sikt øke antallet sykepleiere i enheten med enda flere dyktige medarbeidere. For at sykepleierne skal trives hos oss, er vi opptatt av kompetansehevende tiltak, og det gis støtte til videreutdanninger og kurs. Du vil jobbe i et tverrfaglig miljø, preget av kunnskap og innovative løsninger, med fokus på velferdsteknologi.

Hjemmetjenesten er for tiden organisert i fire avdelinger og skal i løpet av to år samlokaliseres i et nytt omsorgsbygg som er under oppføring. Dette gir gode muligheter for fleksible løsninger der den enkeltes kompetanse vil komme hele enheten til gode.

Kvalifikasjoner

 • Du har norsk autorisasjon som sykepleier
 • Erfaring fra hjemmesykepleie er en fordel, men ingen absolutt betingelse
 • Du har tilfredsstillende IKT-kunnskaper
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du synes ansvar er gøy og ser løsninger der andre ser begrensninger
 • Du har gode samarbeidsevner og ønsker å bidra aktivt til et positivt arbeidsmiljø
 • Du blir ikke skremt av å arbeide selvstendig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere.
Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • jobbing i team med gode kollegaer i et trivelig miljø
 • lønn etter gjeldende regelverk
 • kr 10 000 ekstra i året for arbeid i ambulerende hjemmetjeneste
 • mulighet for videreutdanning med økonomisk støtte
 • gunstige pensjonsbetingelser
 • en måneds opplæring med sykepleier i avdelingen
 • muligheten til å være med å utforme morgendagens tjenester i en kommune med ambisjoner

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

 

 

 

SØKNADSFRIST

24. januar 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Sykepleier Hjemmetjenesten Hønefoss
Tiltredelse Etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Audun Løvstad

Mobil: 452 52 924

Share This