Ønsker du å jobbe med barn/ungdom med stort omsorgsbehov?

60 % fast sykepleierstilling med tiltredelse snarest. Stillingen kan inneha IP-koordinator funksjon. Turnus med arbeid hver 4. helg.

Enheten er en integrert opplæringsarena og avlastningstilbud der vi vektlegger god omsorg, trygghet, glede og utvikling. Vi prøver å være en kreativ enhet der respekt, romslighet og humor er tilstede og vi fokuserer på kompetanse. Vi jobber sammen mot felles mål og verdsetter likeverd og mangfold.

 

Kvalifikasjoner

  • godkjent autorisasjon som sykepleier

Personlige egenskaper

  • kan gi av deg selv og bruke din kreativitet
  • har gode samarbeidsevner og er løsningsorientert
  • er interessert i fag og egenutvikling
  • har kjennskap til opplæringsloven samt lov om kap. 9 etter helse og omsorgstjenesteloven
  • har erfaring med eller interesse for barn og unge med spesielle behov

Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi tilbyr

  • høyt faglig nivå
  • en enhet med varierte oppgaver
  • ansettelse/lønn i samsvar med gjeldende lover og regler
  • en virksomhet i positiv utvikling og vekst

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: http://www.ringeriksjobb.no/slik-soker-du-2/

SØKNADSFRIST

18. september 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune, Austjord avlastning F/G
Tittel Sykepleier
Tiltredelse Snarest
Varighet Fast turnus
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Beate Olerud

Sykepleie

Mobil 976 58 389

 

Signe Maurtvedt

Enhetsleder

Arbeid 958 99 246

Share This