Ringerike kommune ønsker å styrke den medisinsk faglige kompetanse i sektor Helse og Omsorg, og søker derfor etter en engasjert og selvstendig lege med kompetanse og interesse innenfor allmenn geriatri. Vi søker etter en sykehjemsoverlege i en 100% stilling, en kommuneoverlege II stilling.

Ringerike kommune har med utgangspunkt i et folkehelseperspektiv fokus på å tilrettelegge og bidra til at innbyggere i alle aldre opplever mestring i egne liv. Tjenestene er derfor i stor grad hjemmebaserte. Dette er organisert som ambulante enheter og enheter med døgnbemannede omsorgsboliger. Kommunen har i dag 5 sykehjem, i tillegg til en spesialisert korttidsinstitusjon.

Vi ønsker at legen skal bidra i vårt systematiske arbeid med tjeneste utvikling og organisering, som i individrettet kurativ og palliativt arbeid. Stilling er derfor delt med 50 % rådgivende og administrative oppgaver, og 50 % kurativt individrettet arbeid.

Ringerike kommune tilbyr en spennende stilling, der du som sykehjemsoverlege skal bidra til å utvikle våre tjenester i helse og omsorgssektoren. Stillingen organiseres som en kommuneoverlegestilling med kommunalsjef som personaleadministrativ leder og kommuneoverlege som medisinsk faglig leder.

Arbeidsoppgaver

Systemarbeid:

 • være rådgiver for kommunalsjef og ledergruppen i helse og omsorg
 • rådgiver og bistand i medisinske vurderinger på tildelingskontoret
 • undervisning og rådgiving innenfor Helse og omsorgstjenester.
 • bistå i utviklings- og kvalitetsarbeid
 • lede fagforum for sykehjemsleger i Ringerike
 • delta i samhandling med spesialisthelsetjenesten på strategisk og operativt nivå
 • være del av kommunens samfunnsmedisinske fagteam.

Individrettet:

 • bistand til sekund opinion til geriatriske brukere med komplekse behov, i samarbeid med tjenestene, inkludert  fastlege
 • sykehjems overlege i 50% stilling ved et eller to sykehjem

Kvalifikasjoner

 • lege med gjennomført turnus, full autorisasjon
 • geriatrisk kompetanse prioriteres
 • erfaring fra rehabilitering vektlegges
 • allmenn medisinsk kompetanse med påbegynt/gjennomført spesialisering i allmenn medisin vektlegges
 • gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • gode samhandlingsevner og god evne til formidling

Godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 månder fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper

 • du har gode samarbeidsevner og vilje til å bidra aktivt til utvikling av tjenestene
 • du er selvstendig og innovativ med evne til å ta ansvar
 • du er god til å formidle og kommunisere

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • en utfordrende og spennende jobb med mulighet for å påvirke og medvirke
 • individuell lønn med utgangspunkt i gjeldende regelverk.
 • medlemskap i KLP

Søknad
Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: http://www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du/

SØKNADSFRIST

2. august 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Lege
Varighet Fast dagtid
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Christine Myhre Bråthen
Kommunalsjef
Mobil 95 16 16 50

Heidi Lafton
Enhetsleder
Mobil 47 71 06 93
Arbeid 32 11 42 00

Karin Møller
Kommuneoverlege
Mobil 95 89 92 05

Share This