Ledig 2-årig prosjektstilling som språkveileder i barnehager som har minoritetsspråklige barn - 100 %.

Tjenesten er organisert i et team med 1,4 årsverk, med tilhørighet til Enhet for Spesialpedagogiske tjenester.

Av 1334 barn i våre 31 barnehager har 233 et annet morsmål enn norsk.

Språkveilederen skal ha et veilednings- og kompetanseansvar med prioritet på de barnehagene som har størst utfordringer med minoritetsspråklige barn. Tilbudet skal være et lavterskeltilbud hvor det skal være mulig å få hjelp innen kort tid – tidlig innsats.

Språkveilederne skal ha ansvar for å drive minoritetsspråklige kompetansetiltak og gi veiledning til barnehagene med forankring i lokale og nasjonale veiledere, temahefter og ressurssider på internett. Utarbeidelse av nye rutiner for minoritetsspråklige barn i kommunen vil også være en del av arbeidet. Samarbeid med andre tjenester i kommunen vil være nødvendig.

Kvalifikasjoner

 • Du er barnehagelærer eller har annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk utdanning
 • Du kan gjerne ha relevant videreutdanning innenfor språk og flerkulturell pedagogikk
 • Veiledningskompetanse er ønskelig
 • Du har gjerne erfaring fra barnehage og med målgruppen
 • Du har erfaring fra, og liker å arbeide i team, men kan også arbeide selvstendig
 • Du må disponere egen bil i tjenesten

Personlige egenskaper

 • Du er inkluderende, lojal, fleksibel og støttende
 • Du har gode samarbeidsevner og evner å sette seg inn i andres situasjon
 • Du er en ressurs for våre minoritetsspråklige barn og våre barnehager
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere.
Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • en spennende jobb med varierte arbeidsoppgaver
 • muligheten til å jobbe selvstendig, samt selv være med å forme innholdet i stillingen
 • et trivelig arbeidsmiljø med høyt faglig fokus
 • lønn etter gjeldende regelverk
 • gunstige pensjonsbetingelser
 • medlemskap i KLP

Søknad

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Den som tilsettes må før tiltredelse levere godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

23. januar 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Språkveielder for barnehager med minoritetsspråklige barn
Tiltredelse Etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Vibeke Langerud Malvik

Mobil: 994 26 696

Åge Svarstad

Mobil: 922 25 122

Share This