Helse og omsorgstjenesten har behov for sommerferievikarer på tjenestesteder innenfor TTF (tjenester til funksjonshemmede).

Vi trenger deg som:

  • Er over 18 år
  • Kan arbeide dag/kveld/natt og helg
  • Er ærlig og arbeidsom

Har du erfaring, eller er elev/student på helsefag er du spesielt velkommen.

Språk
For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere.
Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:

  • Gunstige pensjonsbetingelser
  • Medlemskap i KLP
  • Turnus, slik at du vet når du skal jobbe
  • Godt arbeidsmiljø – trivelige kollegaer
  • Dyktig leder
  • Utfordrende arbeidsoppgaver med full opplæring/oppfølging

Lønn etter gjeldende regelverk, men har lokal avlønning på rammene for 3- og 4 årig høgskoleutdanning med et ekstra
ansiennitetstrinn for 16 års ansiennitet.

Søknad
Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.
Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Tilsettingsprosessene av sommervikarer vil kunne vare ut juli. Derfor vil ikke brev om avslag bli sendt ut før etter denne
dato.

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, kan du kontakte rådgiver Kari Arnestad tlf 95 89 92 27 mellom 08.30 og 15.30.

SØKNADSFRIST

14. april 2017

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Assistent
Tiltredelse Etter avtale
Varighet Vikar turnus
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Mona Lundemo
Saksbehandler, HR
Tlf: 32 11 74 00
Mobil: 958 99 225

Share This