Vi som jobber i kommunen ønsker å gi best mulig service til alle innbyggere i Ringerike samt å forvalte våre felles ressurser til samfunnets beste. Vi søker etter motiverte og kompetente medarbeidere som ønsker å være med på laget.

Logg deg inn i rekrutteringsportalen her.

Hva tilbyr vi?

  • En jobb som lar deg kombinere arbeid og privatliv
  • En kommune som jobber aktivt med å skape gode
    arbeidsplasser
  • Gode muligheter for etterutdanning og personlig utvikling
  • Et kreativt og engasjert fagmiljø
  • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring

Elektronisk søknad
Vår søkeradministrasjon er elektronisk og alle søknader skal sendes via vårt rekrutteringssystem.

Vitnemål og attester kan ikke sendes elektronisk og må tas med til eventuelt intervju.

Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker ikke ønsker å stå på den offentlige søkerlisten, jf. Ofl. §25. Ønske om konfidensiell behandling av søknaden må begrunnes. Denne begrunnelsen vurderes opp mot meroffentlighet.

Slik søker du

Vi ønsker deg velkommen til å søke ledige stillinger hos oss.

Share This