Ullerål skole har fra 01.08.2018 ledig fast 60 % stilling som SFO-koordinator.

SFO på Ullerål skole har ca. 130 barn, og organiserer seg på to baser.

Fra høsten 2018 holder Ullerål skole og SFO til i en midlertidig paviljongskole ved Ringerikshallen fram til august 2020 når nye Ullerål skole åpner.

SFO skal bidra til helhet og sammenheng for barna ved å samarbeide med skole og foreldre, og å utnytte lokale kultur- og fritidstiltak. Ved siden av å gi omsorg og tilsyn, skal SFO også legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter. SFO i Ringerike skal gi barna et fritidstilbud i et raust og støttende miljø der de opplever mestring og sosial utvikling.

Alle har et ansvar for å bidra til å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Det forventes at man viser gjensidig respekt, toleranse og lojalitet, ser andres behov, viser gode samarbeidsevner, kommuniserer godt og er fleksibel og kreativ. Vårt arbeidsmiljø vektlegger Ringerike kommunes verdiord: Tydelig, Ærlig og Løsningsvillig.

Kvalifikasjoner

 • Minimum kompetanse med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget.
 • Erfaring fra arbeid med barn er ønskelig.
 • Kunnskap om sosial kompetanse og har gode sosiale ferdigheter.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse.
 • Daglig drift av SFO-basen.
 • Ansvar for jevnlige personalmøter.
 • Oppfølging av barn i SFO og deres foresatte.
 • Bidra til godt skole-hjem-samarbeid.
 • Legge til rette for kultur- og fritidsaktiviteter.
 • Samarbeid med SFO-koordinator på den andre basen og avdelingsleder for SFO.
 • Innkjøp av nødvendig utstyr/materiell.
 • Bruke digitale verktøy (IST direkte) i planleggingsarbeid og som kommunikasjonsverktøy.

Personlige egenskaper

 • Være serviceinnstilt og brukerorientert.
 • Personlig egnethet er av avgjørende betydning.

Vi tilbyr

 • lønn etter gjeldende regelverk.
 • gunstige pensjonsbetingelser.
 • medlemskap i KLP.

Søknad

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes.Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

6. juni 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel SFO-koordinator
Tiltredelse 01.08.2018
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Anne Cathrine Fjellvang

Mobil: 930 14 774

Share This