Samfunnsbevisste prosjektledere søkes!
Vil du være med på noe stort?

Ringerike kommune står foran store investeringer innen infrastruktur, og vil i løpet av de neste 3 årene investere for over 500 millioner kroner. Vi søker derfor etter prosjektledere med ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjekter med oppbygging av kommunens infrastruktur, fortrinnsvis vei, vann og avløp.

Utbyggingsenheten er organisert under sektor samfunn. Enheten har ansvaret for kommunens byggeprosjekter, vei-, vann- og avløpsprosjekter, med både ledningsnett, renseanlegg og vannverk. Vi prosjekterer og gjennomfører utbygginger innenfor kommunalteknikk og fører kontroll med private utbyggere innen fagområdet. Enheten består i dag av enhetsleder, avdelingsleder, jurist og syv prosjektledere.

Du er målrettet, strukturert og løsningsorientert, har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og er serviceinnstilt.

Kvalifikasjoner:

  • Dokumentert erfaring fra prosjektledelse og prosjektgjennomføring .
  • Utdannelse som sivilingeniør eller ingeniør VAR (annen relevant kompetanse kan veie opp for manglende formalkompetanse).

Arbeidsoppgaver:

  • Være kommunens representant i vann- og avløpsprosjekter.
  • Gi uttalelser, til regulerings- og bebyggelsesplaner, om kommunaltekniske forhold.
  • Planlegging, prosjekt- og byggeledelse på store og mindre prosjekter, innenfor avtalte rammer for økonomi, fremdrift og kvalitet.

Vi tilbyr:

  • Et kreativt, faglig spennende og engasjert fagmiljø .
  • En allsidig jobb.
  • Faglig og personlig utvikling.
  • Fleksitid.

SØKNADSFRIST

24. mars 2017

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Rådgiver
Tiltredelse Etter avtale
Varighet Fast
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Jostein Nybråten
Enhetsleder
Mobil: 971 38 977

Share This