Ved Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester er det ledig en 100 % stilling som saksbehandler for fysioterapeut eller ergoterapeut.

Du kan også søke dersom du har annen helsefaglig utdanning av minimum bachelorgrad.

Arbeid dagtid. Tiltredelse etter avtale.

Tildelingskontoret tildeler tjenester ut i fra en helhetlig tenkning hvor forebygging, tidlig intervensjon og iboende ressurser hos pasient og brukere, vektlegges.

Vi ønsker å bidra til at kommunens innbyggere i størst mulig grad blir selvhjulpne og kan bo hjemme lengst mulig. Ressurskartlegging, brukermedvirkning og hverdagsrehabilitering er fokusområder.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert fysioterapeut eller ergoterapeut, eller annen helsefaglig bakgrunn, med minimum bachelorgrad.
 • Kompetanse/erfaring innen fagfeltene geriatri og/eller psykiatri og tjenester til funksjonshemmede
 • Gode norskferdigheter, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode dataferdigheter
 • Kjennskap til og erfaring med Gerica
 • Førerkort for bil

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene består i hovedsak av saksbehandling etter helse- og omsorgstjenesteloven, hvor arbeidsoppgavene vil være tildeling av helsetjenester til kommunens innbyggere, samt elektronisk og direkte samhandling med 2. linje-tjenesten.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Evne til å prioritere arbeidsoppgaver i en hektisk hverdag
 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og løsningsfokusert
 • God serviceinnstilling
 • Kjennskap til kommunale tjenestetilbud, offentlig forvaltning og saksbehandling
 • Kunne stå inne for kommunens tildelingspraksis
 • Stor arbeidskapasitet

Personlig egnethet vektlegges.

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere. Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • arbeid i en kommune som jobber aktivt med å skape gode arbeidsplasser
 • muligheter for etterutdanning og personlig utvikling
 • et engasjert, tverrfaglig og kompetent fagmiljø
 • lønn etter gjeldende avtaler
 • god pensjonsordning og gruppelivsforsikring i KLP
 • fleksitid

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

 

SØKNADSFRIST

20. mars 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Saksbehandler Tildelingskontoret
Tiltredelse Etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Ann Elisabeth Birkeland

Mobil: 400 43 367

Arbeid: 32 11 76 35

Ingunn Camilla Tangen

Mobil: 924 84 090

Share This