Autorisert vernepleier 100 % fødselsvikariat - saksbehandler Tildelingskontoret.

Stillingen er på dagtid. Vikariatet er i første omgang tidsbegrenset til 31.05.2019 med mulighet for forlengelse. Tiltredelse etter avtale.

Tildelingskontoret tildeler tjenester ut i fra en helhetlig tenkning hvor forebygging, tidlig intervensjon og iboende ressurser hos pasient og brukere vektlegges. Vi ønsker å bidra til at kommunens innbyggere i størst mulig grad blir selvhjulpne og kan bo hjemme lengst mulig. Ressurskartlegging, brukermedvirkning og hverdagsrehabilitering er fokusområder.

Kvalifikasjoner

 • Du er autorisert vernepleier.
 • Du har kompetanse/erfaring innen fagfeltene geriatri og/eller psykiatri og tjenester til funksjonshemmede.
 • Du har gode norskferdigheter, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Kjennskap til kommunale tjenestetilbud, offentlig forvaltning og saksbehandling.
 • Du ha gode dataferdigheter, kjennskap til og erfaring med Gerica.
 • Du har førerkort for bil.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene består i hovedsak av saksbehandling etter helse- og omsorgstjenesteloven.
 • Arbeidsoppgavene vil være tildeling av helsetjenester til kommunens innbyggere, samt elektronisk og direkte samhandling med 2. linjetjenesten.

Språk

 • For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere.
 • Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.
 • Evne til å prioritere arbeidsoppgaver i en hektisk hverdag.
 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og løsningsfokusert.
 • Du er serviceinnstilt.
 • Kunne stå inne for kommunens tildelingspraksis.
 • Stor arbeidskapasitet.
 • Være personlig egnet.

Vi tilbyr

 • en kommune som jobber aktivt med å skape gode arbeidsplasser.
 • muligheter for etterutdanning og personlig utvikling.
 • et engasjert, tverrfaglig og kompetent fagmiljø.
 • lønn etter gjeldende avtaler.
 • gode pensjonsordninger.
 • fleksitid.

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

7. desember 2017

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Saksbehandler Tildelingskontoret
Tiltredelse Etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Ingunn Camilla Tangen

Mobil: 924 84 090

Ann Elisabeth Birkeland

Mobil: 400 43 367

Arbeid: 32 11 76 35

Share This