Vi søker renholdere til regelmessig renhold - 2 medarbeidere i 100 % stilling,
1 medarbeider i 80 %, 1 medarbeider i 65 %, og 1 medarbeider i 50 % stilling (denne 50 %-stillingen er for tiden på Sokna). Alle stillingene er faste stillinger hvor arbeidet utføres i kommunale bygg i hele Ringerike kommune.

Vårt renhold utføres etter avtalte kvaliteter i henhold til NS INSTA 800. Renholdet utføres effektivt med riktige metoder som ivaretar krav til godt innemiljø og HMS.

Kvalifikasjoner

 • Du bør ha fagbrev innen renhold eller minimum 2 års erfaring fra organisert renhold
 • Du har erfaring med både manuelt og maskinelt renhold
 • Du har kjennskap til NS INSTA 800
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Du må kunne jobbe fra kl. 0700
 • Du må ha gyldig norsk sertifikat (klasse B)

Arbeidsoppgaver

 • Daglig renhold i kommunens egne eller leide lokaler
 • Periodisk renhold, noe hovedrenhold
 • Bruk av diverse renholdsmaskiner

Personlige egenskaper

 • Du har interesse for faget
 • Du er positiv og serviceorientert
 • Du må kunne jobbe selvstendig og samarbeide godt i team
 • Du må være fleksibel
 • Du tilpasser deg lett, og er løsningsorientert og fleksibel
 • Du har evne til å ta selvstendige avgjørelser

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

 • lønn etter gjeldende regelverk
 • gunstige pensjonsbetingelser
 • medlemskap i KLP
 • flerkulturelt arbeidsmiljø

Søknad

Til stillingene kreves fremlagt politiattest i henhold til barnehageloven § 19, opplæringslova § 10-9 og helse- og omsorgsloven § 5-4.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

19. april 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Renholdere
Tiltredelse Etter avtal
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Heidi-Elin Engen

Mobil: 992 08 343

Share This