En av Ringerikes skoler trenger ny rektor. Har du visjoner for morgendagens skole? Vil du være med på å forme fremtiden til elevene?

Ringeriksskolen står foran en spennende utvikling. Nye skolebygg skal reises, nye nasjonale planer utarbeides og ny lokal kurs skal stakes ut.

Veienmarka ungdomsskole er en ungdomsskole med 300 elever fordelt på tre trinn og en mottaksklasse. Skolens ledelse vil bestå av rektor og to avdelingsledere. Avdelingslederne har ansvar for hvert sitt årstrinn. Skoleutvikling og fellesoppgaver blir fordelt ut fra samlet kompetanse i ledergruppa

Er du klar for å være med på noe stort?

Vi ser etter deg som

 • er opptatt av elevenes læring i fremtidens skole
 • er målrettet, synlig og motiverende overfor både lærere og elever
 • tar ansvar for skolens drift og pedagogiske utvikling
 • er god på personalledelse og arbeidsmiljø
 • har erfaring med økonomistyring og resultatoppfølging
 • har undervisningskompetanse

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • en meningsfylt arbeidsdag
 • en utviklende arbeidsgiver
 • dyktige kollegaer
 • engasjerte elever
 • satsing på kompetanse og lederutvikling
 • rike muligheter for kultur- og friluftsliv

Søknad
Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Opplæringslovens § 10-9 før tilsetting. Ringerike kommune plikter også å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll.

Mer om skolen finner du på: www.ringerike.kommune.no/veienmarka-ungdomsskole/

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

28. august 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Rektor/leder
Varighet Fast dagtid
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Magnar Ågotnes
Kommunalsjef, Skole og kultur
Mobil 913 38 099

Share This