Vi søker nå en innovativ og drivende dyktig rektor som sammen med rundt 50 ansatte skal lede prosjektet gjennom utvikling og inn i hverdagen med god drift og godt lederskap.

Rett ved Storelva i Hønefoss bygger vi Benterud skole. Skolen er beregnet ferdigstilt 1. januar 2019.

Vi ser etter deg som har en motiverende og samlende lederstil og som evner å smelte to kulturer sammen til det som i 2019 blir en velfungerende organisasjon.

Stillingen vil bestå av to ulike faser hvor ansvar og arbeidsområdene vil ha ulik karakter; fasen fram til åpning av den nye skolen, og løpende drift når skolen er over den første etableringsfasen.

Ved åpningen av den nye skolen vil de to gamle skolene Eikli og Kirkeskolen legges ned. Den nye skolen vil ha en kapasitet på 550 elever, men vil ved oppstart ha 330-350 elever fordelt på 1.-7. trinn. Benterud blir en skole som tar kunnskapssamfunnet på alvor baserer virksomheten sin på at kunnskap og læring, resultater og verdier oppstår gjennom samhandling og kommunikasjon mellom mennesker. En slik skole legger til rette for at møter og kommunikasjon mellom mennesker kan oppstå og at erfaring og kompetanse utvikler seg i felleskapet. Et skolebygg som baserer seg på disse verdiene gir rom og skaper fysiske rammer for nærhet, gode møter og utvikling av verdiene som skjer i det skapende fellesskapet.

Ønskede kvalifikasjoner

 • God organisasjons-, relasjons- og utviklingskompetanse
 • Pedagogisk utdanning på høgskole-/universitetsnivå
 • Gjerne tilleggsutdannelse innen administrasjon eller skolelederutdanning (f.eks. Rektorskolen)
 • Relevant undervisningskompetanse
 • Relevant erfaring i forhold til ledelse av lærings- og utviklingsarbeid
 • Innsikt i økonomistyring
 • Gode datakunnskaper og erfaring med administrative systemer

Personlige egenskaper

 • Må kunne evne å motivere og sette klare forventninger
 • Vilje og «drive» til å lære og utvikle seg selv og andre
 • Struktur; evne til å planlegge og bygge systemer og strukturer
 • God med mennesker og god samhandlingskompetanse
 • Utadvendt, omgjengelig, fleksibel og endringsorientert, med stort pågangsmot
 • Resultatbevisst, planleggende og operativ
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Les mer om arbeidsoppgaver i de to driftfasene og hva vi kan tilby her.

SØKNADSFRIST

31. januar 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Rektor
Varighet Fast fulltidsstilling
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Tom R. Gogstad
Seniorrådgiver
(+47) 951 75 241

Kjetil Dunn Larsen
Seniorrådgiver
(+47) 959 68 688

Share This