Har du lyst til å være med oss å jobbe for bedre vannkvalitet på Ringerike?

Miljø- og arealenheten består av 56 medarbeidere og er organisert under sektor Samfunn. Vi har ansvar for miljøvern, arealplanlegging, byggesaksbehandling, landbruk og oppmåling. Vi har et tett samarbeid mellom avdelingene på tvers av fagområdene og har kontorer i Hønefoss sentrum. Arbeidet med mindre avløpsanlegg er organisert under byggesaksavdelingen, som har 10 ansatte.

Om stillingen:
Utslipp fra mindre avløpsanlegg er en vesentlig kilde til forurensning av vann, og oppfølging av disse anleggene er én av de viktigste oppgavene til kommunen i arbeidet med EUs vannrammedirektiv.

Kommunen har ca. 4000 eiendommer som ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett, men som har egne private anlegg. Mange av disse er gamle og oppfyller ikke dagens rensekrav. Målet med stillingen er å bidra til mindre forurensning og å bedre vannkvaliteten gjennom et pågående oppryddingsarbeid.

I dag har vi to stillinger innen feltet, og styrker nå bemanningen med én 100 % fast stilling.

Ansvars- og arbeidsområder:

 • mindre avløps-renseanlegg; dokumenttilsyn og fysisk tilsyn i felt
 • oppfølging av anlegg som må oppgraderes
 • behandling av søknader om utslippstillatelse
 • veilede og ha tett kontakt med publikum
 • bidra når eiendommer skal knyttes til offentlig avløpsnett
 • andre miljøoppgaver

Kvalifikasjoner:

 • bachelor eller master innen miljøfag, geologi eller avløp
 • ønskelig med hydrogeologisk kompetanse
 • ønskelig med erfaring fra saksbehandling i offentlig forvaltning
 • gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • bilsertifikat. Fordel at du også kan bruke egen bil.

Personlige egenskaper:

 • du må like å ha kontakt med kommunens innbyggere
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • strukturert, løsningsorientert og serviceinnstilt
 • stor arbeidskapasitet
 • god gjennomføringsevne

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr:

 • svært godt faglig miljø
 • inkluderende sosialt miljø, med blant annet husorkester, stafettlag og turglade kollegaer
 • lønn etter avtale og god pensjonsordning
 • fleksitid, fleksibel ferie og lønn etter avtale

Søknad:
Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.

I henhold til ny offentlighetslov gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål, disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

10. april 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Rådgiver
Tiltredelse Etter avtale
Varighet Fast heltid
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Arne Lange Hellum
Avdelingsleder
Mobil 909 99 836

Ingrid Strømme
Rådgiver
Mobil 409 19 777

Share This