Ringerike kommune etablerer en 100 prosent prosjektstilling som psykolog i sektoren helse og omsorg for å utvikle dagens tjenester i tråd med opptrappingsplanen i forhold til psykisk helse og rus. Stillingen vil ligge organisatorisk i en nyopprettet enhet Psykisk helse og rus fra høst 2017.

Enheten består av psykisk helseteam, rusteam, et lavterskeltilbud for rusmisbrukere i aktiv rus, Villa’n, og et dagtilbud for mennesker psykiske utfordringer, Regnbuen.Videre har enheten tre døgnbemannede bofellesskap for mennesker med sammensatte psykiske lidelser og rehabilitert rus.

Psykologstillingen vil være organisert under enhetsleder og vil ha et nært samarbeid med avdelingslederne. Tiltredelse 1/10-17.

Arbeidsoppgaver

 • Fokus på forebygging innen psykisk helse og rus
 • Bidra til å utvikle tjenesten psykisk helse og rus
 • Bidra til samarbeidet interkommunalt
 • Etablere gruppetilbud for mennesker over 18 år innenfor områder som spiseforstyrrelser/selvskading og rus
 • Samarbeidspartner i arbeidet med å ta hjem pasienter utenfor kommunen som vi ønsker å etablere tilbud til i egen kommune
 • Bidra til å forankre psykiatri/ rusarbeid med fastleger og legevakt
 • Utvikle samhandlingen med spesialisthelsetjenesten
 • Veilede og bidra til kompetansehevende tiltak i avdelingen
 • Kontakt/samtaler med pasienter

Kvalifikasjoner

Du er offentlig godkjent psykolog.

Det er ønskelig med:

 • erfaring fra tverrfaglig samarbeid
 • erfaringer fra rus/avhengighet
 • veiledningserfaring
 • erfaring fra gruppearbeid

Personlige egenskaper

 • Du kommuniserer på en tydelig måte og har evner til å tilpasse og formidle kompleks informasjon til pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere.
 • Du har gode refleksjonsevner og interesse for tverrfaglig arbeid.
 • Du har evne til å arbeide med en sammensatt og variert brukergruppe.
 • Du har evne til å arbeide effektivt, strukturert og målrettet, har gode veilednings- og kommunikasjonsevner.
 • Du kan reflektere over egen praksis.
 • Du takler en arbeidsdag preget av uforutsigbart og høyt tempo.
 • Du kan være en aktiv bidragsyter til fagutvikling og et positivt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere.
Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • lønn etter gjeldende regelverk
 • gunstige pensjonsbetingelser
 • å være en del av lederteamet
 • fagdager

Søknad

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål, disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du/

SØKNADSFRIST

18. juni 2017

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Psykolog
Tiltredelse 1.10.2017
Varighet Engasjement
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Ingrid Nicolaysen
Avdelingsleder
Mobil: 905 79 695

Iren Hansen Aaskjær
Avdelingsleder
Mobil:409 09 684

Annlaug Helgerud
Enhetsleder
Mobil: 415 51 558

Share This