Ringerike kommune har en 100 % stilling som psykolog i enhet Psykisk helse og rus. Enheten består av Psykisk helseteam, rusteam, et lavterskel tilbud til de i aktiv rus – Villa’n, et dagtilbud til mennesker med psykiske utfordringer – Regnbuen, samt tre døgnbemannende bofellesskap for mennesker med sammensatte psykiske lidelser og rehabilitert rus, i tillegg til en ubemannet bolig med tilsyn.

Kvalifikasjoner

 • autorisert psykolog
 • erfaring fra tverrfaglig samarbeid (er ønskelig)
 • erfaring med avhengighet (er ønskelig)

Personlige egenskaper

 • har gode kommunikasjonsevner
 • har interesse for å arbeide med en sammensatt og variert brukergruppe
 • har interesse for tverrfaglig arbeid
 • liker å ha en variert arbeidsdag med varierte oppgaver
 • har evne til å arbeide effektivt, strukturert og målrettet
 • er en aktiv bidragsyter til fagutvikling og et positivt arbeidsmiljø
 • kan reflektere over egen praksis
 • personlig egnethet (vil bli vektlagt)

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere. Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Arbeidsoppgaver

 • bidra til faglig kompetanse og tjenesteutvikling i enheten
 • bidra til tverrfaglig samhandling med andre enheter og tjenester, innenfor og utenfor kommunen
 • bruker/pasientkontakt
 • utvikle et kurs til pårørende (er ønskelig)
 • bidra i kurs i depresjonsmestring/belastningsmestring (er ønskelig)

Vi tilbyr

 • lønn etter gjeldende regelverk
 • gunstig pensjonsbetingelser
 • å være en del av lederteamet
 • fagdager

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: http://www.ringeriksjobb.no/slik-soker-du-2/

SØKNADSFRIST

17. september 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune, Psykisk helse
Tittel Psykolog
Tiltredelse 1.november 2018
Varighet Fast dagtid
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Ingrid Nicolaysen

Avdelingsleder

Mobil 905 79 695

Arbeid 905 79 695

 

Annlaug Helgerud

Enhetsleder

Mobil 415 51 558

 

Iren Hansen Aaskjær

Avdelingsleder

Mobil 409 09 684

Share This