100 % fast stilling i Heggen barnehage, 100 % årsvikariat i Veien barnehage og 20 % årsvikariat i Hvervenmoen barnehage.

Ringerike kommune søker engasjerte og nytenkende pedagogiske ledere som vil være med å skape gode oppvekstbetingelser for barn og familier i kommunen. Personalet kompetanse er avgjørende for å ivareta ny forskrift om pedagogisk bemanningsnorm, barnehagens lovpålagte oppgaver og politisk vedtatte mål.

Fra august 2018 har kommunen ledig et antall faste stillinger og vikariater som pedagogiske ledere. Ringerike kommune har 11 kommunale barnehager av varierende størrelser, fra 1 til 6 avdelinger/baser fordelt i hele kommunen.

Våre barnehager skal være likeverdige og med høy kvalitet. Vi ønsker deg som er en god relasjonsbygger for barn og voksne. Du må være opptatt av å utvikle deg seg selv som barnehagelærer sammen med andre. Du må genuint bry deg om barnas oppvekstmiljø og være en varm grensesettende voksen. De kommunale barnehagene har alle hvert sitt særpreg, og vi anbefaler å ta kontakt med den enkelte enhetsleder for mer informasjon om barnehagen.

Kvalifikasjoner

 • 3-årig barnehagelærer-/førskolelærerutdanning.
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • Gode IKT-kunnskaper.
 • Egnet helse til å jobbe i barnehage.

Personlige egenskaper

 • Du tar rammeplanen på alvor.
 • Du er en god relasjonsbygger for barn og voksne.
 • Du er engasjert og glad i arbeidet med barna våre.
 • Du er ansvarsfull, og du motiverer og samarbeider godt med andre.
 • Du jobber både selvstendig og i team.
 • Du bidrar aktivt til økt nærvær i egen barnehage, og skaper et godt arbeidsmiljø med øvrige medarbeidere.
 • Du er klar for å være stedfortreder for enhetsleder ved behov (Heggen).
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • et god arbeidsmiljø
 • et inkluderende fellesskap
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • å være med og videreutvikle barnehagene i Ringerike kommune
 • hvis du er mann: et aktivt MIB-nettverk (menn i barnehage)
 • lønn etter gjeldende lokale retningslinjer
 • gunstige pensjonsbetingelser

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Barnehageloven § 19 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

6. juni 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Pedagogiske ledere
Tiltredelse August 2018
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Monica Johansen Rovelstad

Arbeid: 32 12 00 45

Hvervenmoen barnehage

Aase Kathinka L Fremgård

Mobil: 902 32 039

Heggen barnehage

Nina Iversen

Mobil: 922 93 257

Arbeid: 32 12 25 60

Veien barnehage

 

 

 

 

Share This