Legevaktsoverlege 100 % - ledig vikariat ved Ringerike interkommunale legevakt. Vikariatet er 1 år f.o.m 15. mars 2018.

Den kommunale legevaktstjenesten for kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum, Krødsherad, Sigdal og Flå er lokalisert til Ringerike sykehus. Arbeidstiden er dagtid alle hverdager. Det legges til rette for at stillingen kan kombineres med legevakter hvis det er ønskelig.

Legevakta er organisert etter vertskommunemodell med Ringerike som vertskommune. Befolkningen i vårt område utgjør ca. 62 000 innbyggere. Vi søker en overlege som har lyst til å være med på å påvirke og utforme, og som har engasjement og stor arbeidskapasitet. Legevaktsoverlegen vil ha det medisinskfaglige ansvaret og må samarbeide tett med avdelingsleder som har driftsansvaret for legevakten. Kommuneoverlegen er faglig overordnet. I noen tilfeller vil legevaktsoverlegen måtte være stedfortreder for kommuneoverlegen.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege
  • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
  • Sertifikat for bil klasse B

Det er også ønskelig med:

  • Spesialisering i allmennmedisin
  • Erfaring fra legevakt og kjennskap til kommunal virksomhet

Språk

  • For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere
  • Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

  • Lønn etter gjeldende regelverk
  • Gode pensjonsbetingelser
  • Bedriftshelsetjeneste

Søknad

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes.
Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du det legges til rette for at stillingen kan kombineres med legevakter hvis det er ønskelig.

.

SØKNADSFRIST

27. november 2017

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike interkommunale legevakt
Tittel Legevaktsoverlege
Tiltredelse Etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Kine Mauseth

Mobil: 908 05 512

Arbeid: 32 11 74 00

Share This