Ringerike kommune har 30 000 innbyggere og ligger en times kjøring fra Oslo og Gardermoen. Om få år er Hønefoss 25 minutter unna hovedstaden med tog. I løpet av tjue år skal folketallet fordobles. Utbyggingen starter nå.

Vi skal ta vare på de gode lokale verdiene og samtidig ønske mange nye mennesker velkommen. Ringerike kommune trenger flere flinke folk som vil være med på å bygge og planlegge fremtidens kommune.

Ringerike kommune ligger midt i østlandsområdet og er en av de største bykommunene i landet med et areal på 1 553 kvadratkilometer.

Ringerike er en av landets største skognæringskommuner. Det drives også betydelig jordbruk i kommunen i tillegg til industri og handels- og servicevirksomhet.

Norgeshistorien «startet» på Ringerike. Våre første navngitte konger valgte å bo her. Få andre områder i Norge har en slik historisk forankring som Ringerike.

Ringerike er satt sammen av de to ordene Hringr (=ring) og Riki (=rike eller landskap). Navnet skriver seg helt tilbake til de første navngitte kongene som bodde på Ringerike og så langt tilbake som Norgeshistorien er skrevet. – Det var her det hele begynte!

Ringerike kommune ble dannet 1964 av Hønefoss, Hole, Norderhov, Ådal og Tyristrand. I 1977 ble Hole en egen kommune.

Offentlige arbeidsplasser

Ringerike kommune er den største arbeidsgiveren i kommunen med omlag 2 200 ansatte. I tillegg finner vi Ringerike Sykehus og Statens Kartverk som store kompetansetunge offentlige arbeidsplasser.

Studentbyen

På Campus Ringerike noen minutter sør for sentrum, ligger Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og noen få min vest for sentrum, Ringerike Folkehøyskole. Studentene trives i et godt studentmiljø og Hønefoss er en studentvennlig by.

Næringsliv

Ringerike er et handels- og servicesenter med et stort utvalg varer, tjenester og kulturliv. Kommunen er Buskeruds største jord- og skogbrukskommune men har også viktige næringer innen treindustri, betongproduksjon, mekaniske verksteder og høyteknologi. Rundt byen ligger det store ferdigregulerte næringsparker.

Knutepunkt

Hønefoss er et trafikk-knutepunkt for bil, tog og buss. Her møtes E16, Rv. 7, Rv. 35 og Bergensbanen. Oslo, Drammen og Gardermoen kan nås med bil på under en time. Asker og Lier nås innen 40 minutter med bil. Det planlegges ny og bedre vei og InterCity-tog mellom Sandvika og Hønefoss, les mer om fellesprosjektet her.

Bosetting

Tyngden av bosetningen i Ringerike ligger i det sentrale lavlandet omkring byen Hønefoss, med mange store og mindre tettsteder i hele kommunen. Kommunen satser på utvikling rundt fem tettsteder i kommunen i tillegg til Hønefoss; Heradsbygda, Haugsbygd, Nes i Ådal, Hallingby, Sokna og Ask/Tyristrand.

Natur

Naturen på Ringerike er mangfoldig og spennende. Her kan du oppleve alt fra villmark og naturreservater til kulturlandskap og bynære turområder. Innenfor kommunegrensene finner du både fjell og vidder, rolige vann og ville fosser, dype skoger og åpne landskap.

Jakt- og fiskemulighetene er mange. Ringerike er en stor elgkommune og Randselva er en av Norges beste ørretelver. Krepsefisket er tradisjon på ettersommeren og gir en kulinarisk opplevelse av de mer sjeldne.

Ringerike kommune sine nettsider.

Mer om livet i Ringeriksregionen.

Share This