En av Ringerikes skoler trenger ny rektor. Har du visjoner for morgendagens skole? Vil du være med på å forme fremtiden til elevene?

Ringeriksskolen står foran en spennende utvikling. Nye skolebygg skal reises, nye nasjonale planer utarbeides og ny lokal kurs skal stakes ut.

Tyristrand skole er en 1-10 skole med 330 elever. På de fleste trinn har vi to paralleller. Barneskole og ungdomsskole holder til i to separate skolebygg. Skolens ledelse består av rektor, en avdelingsleder på barneskolen og en på ungdomsskolen. Lederteamet jobber tett sammen i forhold til skolens utviklingsarbeid, og administrative oppgaver blir fordelt ut fra samlet kompetanse i lederteamet.

Er du klar for å være med på noe stort?

Vi ser etter deg som

 • er opptatt av elevenes læring i fremtidens skole
 • er målrettet, synlig og motiverende overfor både lærere og elever
 • tar ansvar for skolens drift og pedagogiske utvikling
 • er god på personalledelse og arbeidsmiljø
 • har erfaring med økonomistyring og resultatoppfølging
 • har undervisningskompetanse

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • en meningsfylt arbeidsdag
 • en utviklende arbeidsgiver
 • dyktige kollegaer
 • engasjerte elever
 • satsing på kompetanse og lederutvikling
 • rike muligheter for kultur- og friluftsliv

Søknad
Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Opplæringslovens § 10-9 før tilsetting. Ringerike kommune plikter også å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll.

Mer om skolen finner du på: www.ringerike.kommune.no/Tyristrand-skole/

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

28. august 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Rektor/leder
Varighet Fast dagtid
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Magnar Ågotnes
Kommunalsjef, Skole og kultur
Mobil 913 38 099

Share This