For å utnytte det store potensialet regionen står foran, etablerer Ringerike kommune nå en ny avdeling for strategi og utvikling.

Avdelingens hovedoppgave blir å initiere, utarbeide og følge opp det strategiske utviklingsarbeidet. Videre skal avdelingen følge opp prosesser og fremdrift i forhold til vekst og utvikling. Avdeling for strategi og utvikling vil bli ledet av assisterende rådmann.

Opprettelse av utviklings- og strategiavdeling er et strategisk grep for å styrke arbeidet med økt vekst i Ringerike kommune. Økt oppmerksomhet og kapasitet til å følge opp kommunale strategier, befolkningsvekst og næringsutvikling er nødvendig. Kommunen vil  i forbindelse med bygging av ny bane og vei ha en offensiv holdning til befolknings- og næringsvekst. Dette for å øke samfunns-økonomien i de investeringer  som ny bane og vei representerer. Økt miljøfokus er også et viktig mål.

Vi er i ferd med å sette sammen den nye avdelingen for strategi og utvikling og ser nå etter vår nye næringssjef. Som næringssjef vil du få en sentral rolle sammen med andre nøkkelpersoner i utviklingen av Ringerike kommune. I stillingen som næringssjef vil du få et overordnet ansvar for næringsutviklingen i kommunen. Du vil i første rekke jobbe med prosesser for næringsutvikling og næringsetablering. Du vil være rådgiver i alle typer næringsspørsmål og være ansvarlig for å bygge gode relasjoner mot næringslivet.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse innen relevant fagområde.
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende høyere utdannelse.
 • Kompetanse og erfaring fra næringslivet.
 • Noe kjennskap til offentlig virksomhet er en fordel.
 • Bør ha prosjektleder/prosjekterfaring.
 • Bør ha forståelse for planarbeid.
 • Evne til å arbeide selvstendig og skape eget handlingsrom.
 • Ledererfaring er en fordel, men ikke noe krav.

Arbeidsoppgaver

 • Lede prosesser for næringsutvikling og næringsetablering.
 • Jobbe operativt med markedsføring av kommunen.
 • Ansvar for å utarbeide og implementere planer på området.
 • Være rådgiver i næringsspørsmål.
 • Tilrettelegge for eksisterende og nytt næringsliv.
 • Være en pådriver for næringsutvikling i kommunen og sørge for at det er tilstrekkelig med attraktive næringsarealer i kommunen.
 • Bidra til utvikling av gode nettverk, og delta aktivt i kommunale og regionale næringsmiljø/ møteplasser.
 • Bidra til etablering av nye arbeidsplasser (både private og offentlige).
 • Samarbeid med andre kommuner.
 • Resultatansvar på fagområdet.

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt i vurderingen.
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter er nødvendig.

Språk

 • Norsk.

Vi tilbyr

 • Stor innflytelse i strategiske diskusjoner om kommunens utvikling generelt og innen næringsutvikling spesielt.
 • Stor frihet og handlingsrom innen eget ansvarsområde.
 • Stor påvirkning på veivalg/strategi i en kommune i vekst.
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser.

Øvrig

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.

I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle som søker på stillingen. Denne søkerlisten vil i utgangspunktet ikke sendes ut, men vil være offentlig og derfor tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det er mulig å søke om å slippe å stå på den offentlige søkerlisten, men kravene er strenge. Ønsker du at navnet ditt ikke skal stå på denne listen, må du krysse av og begrunne dette i det elektroniske søknadsskjemaet. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du få mulighet til å trekke deg fra prosessen.

Søknad

Alle henvendelser til Skagerak Consultings rådgivere før søknadsfristen behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.

SØKNADSFRIST

7. juni 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Næringssjef
Tiltredelse Etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Kjetil Dunn Larsen

Seniorrådgiver

(+47) 959 68 688

Jan Sebjørnsen Storstein

Seniorrådgiver

(+47) 950 09 444

Share This