Er du god på å skape relasjoner, raus og omgjengelig?
Da kan dette være stillingen for deg!

Ringerike kommune drifter et dagtilbud for rusmisbrukere i kommunen. Tilbudet er i dag lokalisert midt i sentrum i en gammel villa. Til høsten er det ledig en 50 prosent fast stilling som miljøarbeider fra 1. sepember. Enheten er organisert under Helse og omsorg, i avdeling for psykisk helse og rus. Per i dag er stillingen på dagtid.

På Villa’n kommer man inn i en hyggelig atmosfære hvor man møter personell som ønsker å bidra til en god hverdag for brukerne. Brukerne av Villa’n kommer dit for å spise, vaske tøy og dusje, låne telefonen, eller for å få prate/omgås med andre mennesker. Det serveres mat til brukerne hver dag. Brukerne kan også få utlevert en matpose på fredager. Som medarbeider på Villa`n blir man aktivt med på å videreutvikle tilbudet for rusmisbrukerne.

Arbeidsoppgaver

 • Som medarbeider på Villa’n jobber man både praktisk og sosialfaglig:
 • Man skal være tilgjengelig for brukerne, med fokus på den gode samtalen.
 • Bidra til å løse ulike utfordringer for brukergruppen i hverdagen.
 • Mat skal lages, settes frem og ryddes.
 • Huset skal holdes i orden.
 • Det er faste møter med ruskonsulentene i avdelingen og det holdes personal og fagmøter jevnlig.

Kvalifikasjoner

Du har:

 • 3 årig relevant høyskoleutdanning
 • erfaring fra arbeid med rusavhengige er ønskelig
 • evne til fleksibilitet og stabilitet
 • evne til å skape gode relasjoner
 • evne til å se muligheter og være løsningsfokusert
 • evne til å takle uforutsette situasjoner
 • evne til å arbeide med en sammensatt og variert brukergruppe

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Språk
For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere.
Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • lønn etter gjeldende regelverk
 • medlemskap i KLP
 • en kommune som jobber aktivt med å skape gode arbeidsplasser
 • et engasjert tverrfaglig og kompetent fagmiljø tilknyttet Villa’n

Søknad
Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.
Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du/

SØKNADSFRIST

10. april 2017

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Miljøterapeut
Tiltredelse 1. september 2017
Varighet Fast
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Ingrid Nicolaysen
Avdelingsleder
Mobil: 905 79 695

Share This