Ringerike kulturskole har 50 % prosjektstilling som messing-/korpslærere skoleåret 2017/2018, med mulighet for
forlengelse. Stillingen kan eventuelt deles av to personer.

Ringerike kulturskole har 12 ansatte innen musikk og kunstfag. Vi har ca. 270 elever. Undervisningen foregår både i kulturskolens lokaler i Hønefoss sentrum og rundt på skolene i Ringerike. Skoleåret 2016/17 har vi gjennomført pilotprosjektet Korps i Skolen ved to av kommunens grunnskoler. Kommende skoleår utvides prosjektet til to ytterligere skoler.

Arbeidsoppgaver

 • ansvar for undervisning i grupper inndelt etter alder og nivå.
 • ansvar for planlegging og gjennomføring av elevkonserter og andre prosjekter, foreldrekontakt og nødvendig møteaktivitet.
 • undervisning i kulturskolens lokaler og ute på skolene i kommunen, både én-til-én og gruppeundervisning
 • undervisning av elever i kulturskolen og instruksjon i korps
 • deltagelse i lærerkollegiet
 • ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av elevarrangement/forestillinger og prosjekter, alene og i samarbeid med andre lærere i kulturskolen

Andre arbeidsoppgaver kan tillegges stillingen ved behov

Kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyskoleutdanning eller annen relevant utdanning/erfaring
 • Søker må ha sertifikat og kunne disponere bil

Personlige egenskaper

 • Du har god evne til gruppeundervisning
 • Du har evne til å engasjere barn og unge
 • Du er flink til å skape et godt læringsmiljø
 • Du har evne til samarbeid
 • Du har erfaring med klasseledelse
 • Du har god kommunikasjonsevne
 • Du er fleksibel

Språk

Det kreves god norskkunnskap.

Vi tilbyr

 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Lønn i h.h.t. tariffavtale og lokale særavtaler
 • Gode arbeidsforhold i et hyggelig kollegium

Søknad

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Politiattest i henhold til Opplæringsloven § 10-9.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål, disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

7. august 2017

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Musikklærer / kulturskolelærer
Tiltredelse Etter avtale
Varighet 1 skoleår, mulighet for forlengelse
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Dagny Grøndahl Krogness
Kulturskolerektor
Mobil: 951 49 204

Share This