Merkantil og systemstøtte-avdelingen ved Forvaltningskontoret for helse- og boligtjenester har ledig ett års vikariat i 100% stilling som konsulent med raskt tiltredelse.

Din arbeidsplass vil for tiden være i Vikenbygget, men kan endres ved behov.

Kvalifikasjoner

 • utdanning innen jus, økonomi og/eller kontorfag (Det er ønskelig med høgskole eller fagbrev som er relevant for stillingen)
 • kompetanse / erfaring innen arkiv, lønns og refusjonsarbeid
 • gode dataferdigheter
 • erfaring med lønns/ kontorarbeid fra offentligsektor – fortrinnsvis innenfor helse- og sosialområdet
 • god norsk skriftlig/muntlig fremstillingsevne
 • kjennskap til elektroniske turnussystemer
 • bred og relevant erfaring kan kompensere for utdanning

Personlige egenskaper

Vi vektlegger:

 • gode kommunikasjons og samarbeidsegenskaper
 • evne til å prioritere arbeidsoppgaver
 • evne til å arbeide selvstendig, systematisk og løsningsfokusert
 • at du er operativ og nøyaktig
 • at du er serviceinnstilt
 • kjennskap til kommunale tjenestetilbud
 • stor arbeidskapasitet
 • stabilitet
 • personlig egnethet

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere. Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Arbeidsoppgaver

 • arbeidsavtaler, endrings/ og sluttmeldinger
 • avhjelpe i klagesaker
 • sykelønn- og refusjonsarbeid
 • merkantiloppgaver i Visma og Gerica
 •  lederstøtte
 • fakturaflyt, attestering
 • vederlagsberegning
 • ansiennitetsberegning / og tjenestebevis
 • arkivering
 • postbehandling
 • svare på lønnsspørsmål
 • betjening av vakttelefon i enheten
 • andre ordinære kontoroppgaver
 • arbeidsoppgavene kan endres ved behov

Vi tilbyr

 • lønn etter gjeldende avtaler
 • en kommune som jobber aktivt med å skape gode arbeidsplasser
 • gode muligheter for etterutdanning og personlig utvikling
 • et kreativt og engasjert fagmiljø
 • god pensjonsordning og gruppelivsforsikring i KLP
 • fleksitid

Søknad

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: http://www.ringeriksjobb.no/slik-soker-du-2/

SØKNADSFRIST

24. oktober 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune, tildelingskontoret
Tittel Saksbehandler
Varighet Vikariat, 1 år
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Radu Olsen
Avdelingsleder/Økonom

Mobil 416 38 900

Ingunn Camilla Tangen
Enhetsleder

Mobil 924 84 090

Share This