Ringerike kommune søker etter mannskap til kommunal fallviltgruppe.

En av kommunens oppgaver som forvaltningsmyndighet er å sørge for at skadet vilt blir tatt hånd om så raskt som mulig, både i og utenfor ordinær jakttid. Oppgaven utføres av den kommunale fallviltgruppa. Fra 1. april 2018 stilles det krav til at offentlig ettersøkspersonell har godkjent ettersøkshund og godkjent kurset «Ettersøk videregående», jmf. forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 23.

Deler av fallviltgruppa er organisert i en 24-timers vaktordning, hvor man har vakt hver fjerde/femte uke. Resten av fallviltgruppa er organisert som en støttegruppe til de som inngår i vaktordningen, og stiller seg til disposisjon der det er behov. Hvem i støttegruppa som blir tilkalt avhenger av lokalitet. Det søkes etter personell til begge grupper.

Kompetanse

 • Søker må ha godkjent ettersøkshund og godkjent kurs «Ettersøk videregående». Kandidater uten godkjent kurs kan være aktuelle, såfremt kandidaten er villig til å delta på nevnte kurs så fort det lar seg gjennomføre.
 • Det er ønskelig at søker har godkjent kurs om sikkerhet i ettersøk i nærheten av vei og jernbane.
 • Søker må ha førerkort, samt disponere egen bil.
 • Det kreves erfaring fra storviltjakt.
 • God lokalkunnskap er en fordel.
 • Kunnskap innen bruk av kart, kompass og GPS er en fordel.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i utførelsen av fallviltarbeid i tråd med kommunens retningslinjer.
 • Forplikte seg til å delta på opplæring/kurs som pålegges av oppdragsgiver. Kostnadene dekkes av oppdragsgiver.

Problemløsning/arbeidsoppgavens kompleksitet

 • Arbeidsoppgaven krever at instrukser og retningslinjer følges.
 • Arbeidsoppgavene er hendelsestyrt og krever mulighet for fleksibilitet mht. planlegging og gjennomføring, samt å kunne stille opp på svært kort varsel.

Vi tilbyr

 • Oppdrag godtgjøres ved timesats med kvelds-, helge- og høytidstillegg.
 • Kjøregodtgjørelse etter statens satser.
 • Det gis et årlig tillegg til medlemmer av 24-timers vaktordning.

Det er et mål å ha god geografisk spredning på de som blir engasjert.

SØKNADSFRIST

11. desember 2017

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Mannskap med ettersøkshund
Tiltredelse 01.01.2018
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Eilev Kornkveen
Avdelingsleder
Mobil: 409 17 847

Halldis Linde Lie
Rådgiver
Mobil: 408 04 509

 

 

 

 

 

 

Share This