Ringerike kommune søker logoped i 100 % fast stilling.

Stillingen er organisert i Enheten for Spesialpedagogiske tjenester. Her arbeider PPT, spesialpedagoger i barnehager, barne- og ungdomsarbeidere, språkveiledere for minoritetsspråklige barn og logopeder, til sammen 27 ansatte. Logopedtjenesten vil fra høsten 2018 utgjøre 1,4 årsverk.

Tiltredelse så raskt som mulig. Må disponere egen bil i tjenesten. Den som ansettes må legge frem godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.

Kvalifikasjoner

 • master i logopedi
 • relevant test- og utredningskompetanse
 • praktisk erfaring fra skole eller barnehage
 • har gode IKT-ferdigheter, samt en god muntlig og skriftlig framstillingsevne

Arbeidsoppgaver

 • kartlegging og utredning av språk- og kommunikasjonsvansker og uttalevansker
 • direkte arbeid med barn i barnehage og elever i grunnskolen med språk- og uttaleproblemer
 • veiledning av fagpersonell og foresatte
 • tett samarbeid internt med PP-rådgivere, språkveiledere og spesialpedagogisk team i barnehage
 • systemrettet arbeid med henblikk på blant annet gode språkmiljø

Personlige egenskaper

 • ser ansvar som en utfordring og, vil bidra aktivt til faglig utvikling og et positivt arbeidsmiljø
 • kan arbeide både selvstendig og strukturert
 • fleksibel og har god planleggingsevne
 • har gode samarbeids- og relasjonsbyggingsevner
 • ansvarsbevisst, pliktoppfyllende og løsningsorientert
 • gode kommunikasjonsegenskaper
 • positiv, blid og serviceinnstilt

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere. Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • et stort fagmiljø
 • spennende og varierte arbeidsoppgaver rettet mot barn i barnehage og skole
 • godt arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP
 • tilsettings -, lønns og arbeidsforhold i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk, herunder 6 måneders prøvetid

Søknad

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: http://www.ringeriksjobb.no/slik-soker-du-2/

SØKNADSFRIST

28. juni 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted PPT, Ringerike kommune
Tittel Logoped
Tiltredelse Snarest
Varighet Fast dagtid
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Åge Svarstad

Enhetsleder

Mobil 922 25 122

Share This