Forebyggende helsetjenester barn og unge/folkehelse i Ringerike kommune er en enhet der vi jobber godt sammen. Her finner du helsesøstre, sykepleiere, jordmor, fysio og ergo, leger, folkehelsekoordinator, psykolog og frisklivskoordinator. Helsekontoret for migrasjon, smittevern og vaksiner ligger i denne enheten. Kommunens jordmortjeneste er lokalisert her.

Vi søker etter en lege i 100% fastlønnet stilling. Stillingen er fordelt mellom 60% som fastlege på Helsekontoret og 40% skolehelse/helsestasjon. 

På Helsekontoret ytes allmennlegetjenester til innbygger som oppholder seg i kommunen uten fastlegetilknytning, som studenter, ferierende og arbeidsinnvandrere.
Kontoret har et spesielt ansvar for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente.

Legestillingen er også tillagt ansvar i forhold til smittevern og vaksiner. Det vil være et nært samarbeide med helsesøstre og jordmor.
Legetjenestene i helsestasjon og skolene følger de nasjonale retningslinjene for dette arbeidet. Det forventes deltakelse i legevakt

Du som søker

 • må ha norsk autorisasjon som lege
 • være spesialist i allmennmedisin eller i et spesialiseringsløp
 • fylle kravene til refusjonsrett fra Helfo
 • beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig

Det er ønskelig med erfaring og interesse for migrasjonshelse, folkehelse, forebyggende arbeide og smittevern.

Personlige egenskaper

 • du ser ansvar og selvstendighet som en utfordring
 • du er positiv, blid, proaktiv og serviceinnstilt.
 • du har gode samarbeidsevner og vilje til å bidra aktivt til et positivt arbeidsmiljø
 • du er ansvarsbevisst, pliktoppfyllende og løsningsorientert
 • du er god til å kommunisere

Språk
For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere.
Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • en utfordrende og spennende jobb i et godt etablert tverrfaglig fagmiljø
 • muligheter for å være med på å utvikle tjenesten
 • lønn etter gjeldende regelverk
 • gunstige pensjonsbetingelser
 • medlemskap i KLP

Søknad
Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: http://www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du/

SØKNADSFRIST

16. juli 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Lege
Varighet Fast dagtid
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Kristin Salvesen Molstad Andresen
Helsesøster
Mobil 97 08 87 60

Karin Møller
Kommuneoverlege
Mobil 95 89 92 05

Belinda Johnsrud Gjærløw
Leder
Mobil 99 46 99 74

Share This