Er du fagarbeider, eller har relevant erfaring, og ønsker å være brukerstyrt personlig assistent til tjenestemottaker i eget hjem? Da er dette stillingen for deg!

Vi har ledig 100% vikariat fra ca. aug./ sept. 2018 til ca. juni 2019, med mulighet for forlengelse. Arbeidstiden er fra kl.08:00 til kl.16:00 på ukedager, og hver 4. helg dag/ aften.

Fortrinnsvis ønsker vi fagarbeider, men relevant erfaring kan veie opp for krav til kompetanse, vi oppfordrer gutter til å søke.

 

Kvalifikasjoner

  • fagarbeider, eller innehar relevant kompetanse
  • ser mulighet og utvikling i hvordan oppfylle tjenestemottakers vedtak med mål om best mulig livskvalitet
  • god fysisk helse til å arbeide med mennesker med handikap
  • gode norskkunnskaper/ språkforståelse/ uttale, for å sikre god kommunikasjon (både muntlig og skriftlig)
  • gode datakunnskaper som kan brukes i kunnskapsutvikling sammen med tjenestemottaker
  • positiv, selvstendig og ansvarsbevisst, og ser muligheter for utvikling
  • krav til førerkort personbil, manuelt gir (bruker har egen rullestolbil som ansatte må kjøre)

Arbeidsoppgaver

BPA betyr brukerstyrt personlig assistanse som er en måte å organisere helsetjenester på. Dette gjennom å gi tjenestemottaker størst mulig grad av selvstendighet og brukermedvirkning. Stillingen vil være i tjenestemottakers hjem. Tjenestemottaker, og eller annen nærperson er arbeidsleder, og er den som gir opplæring og veiledning i de tjenestene som er tildelt gjennom BPA vedtak.

Tjenestemottaker: gutt 11 år, med SMA (Spinal muskeatrofi). Bruker rullestol til forflytning. Kognitivt på lik linje med jevnaldrende. Mor er arbeidsleder. Han ønsker en ansatt som kan være med på skolen på ukedagene, jobbe 3 hver helg, og være med på fritidsaktiviteter. Vedkommende bør ha god innsikt i data, dette er verktøy på skole, samt i fritid gjennom spill og mer. Den ansatte må også bistå i personlig hygiene, av og påkledning, måltider, og andre personlige oppgaver, samt forflytning.

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere. Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

  • selvstendige arbeidsoppgaver
  • opplæring og veiledning
  • ansettelse/ lønn i samsvar med gjeldende lover og regler

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: http://www.ringeriksjobb.no/slik-soker-du-2/

SØKNADSFRIST

5. juli 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Fossetorget bofellesskap, Ringerike kommune
Tittel Hjelpepleier, BPA
Tiltredelse august/september 2018
Varighet Vikar turnus, 100%
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Elin Laila Tobiassen
Avdelingsleder

Mobil 913 66 980
Arbeid 32 11 74 00

Share This